c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

V Stražišču se bojijo okoljske katastrofe


ci - stražišče - olje

Tudi te dni so opazili in slikali oljne madeže. / Foto: CI za zeleno Stražišče

Vilma Stanovnik – Gorenjski Glas

V Civilni iniciativi za zeleno Stražišče se ne strinjajo s predvidenim občinskim projektom kanalizacije v Lazah, saj pravijo, da ni okoljsko vzdržen.

Kranj – V Civilni iniciativi (CI) za zeleno Stražišče te dni znova protestirajo, saj se ne strinjajo s predvidenim projektom kanalizacije v industrijski coni Laze.

Kot pojasnjujejo na kranjski občini, bosta v prvi fazi zgrajeni kanalizacijsko omrežje in črpališče v industrijski coni, v drugi fazi pa je predvidena izvedba priklopa črpališča na obstoječe kanalizacijsko omrežje. Trenutno je že izdelana projektna dokumentacija za PGD in pridobljeno gradbeno dovoljenje – ki pa še ni pravnomočno – za prvo fazo. Vzporedno je potekala tudi izdelava projekta za izvedbo, na podlagi katerega se trenutno pripravlja razpisna dokumentacija, na podlagi te pa bo izveden razpisni postopek za izbiro izvajalca. Če v postopku razpisa za izbor izvajalca ne bo prišlo do nepričakovanih zapletov ali zamud, je v zadnji tretjini letošnjega leta in prvi četrtini prihodnjega leta predvidena tudi izgradnja kanalizacijskega omrežja v okviru prve faze. Izgradnja druge faze je predvidena v letu 2020 oziroma po pridobitvi vseh potrebnih zemljišč, na katerih je predvidena gradnja. Šele po zaključku obeh faz bo namreč možen tudi dejanski priklop na kanalizacijsko omrežje in s tem zmanjšanje nastajanja domnevne okoljske škode.

Na občini prav tako dodajajo, da mora vsak gospodarski obrat že zdaj zagotoviti ustrezen način čiščenja industrijske odpadne vode skladno z veljavno zakonodajo, ki velja na območju, kjer ni zagotovljena kanalizacija. Pri posodabljanju in dogradnji kanalizacijskega sistema bo omrežje zgrajeno z mehanizmi za kontrolo meritev in ugotavljanja onesnaževalca z industrijskimi odpadnimi vodami. Prav tako bo vsak priklop na kanalizacijsko omrežje izveden pod pogoji upravljavca omrežja, kjer bodo natančno definirani zahteve in pogoji za priklop.

Skrbi jih možnost katastrofe

»Ljudje v tem delu Stražišča so večinsko proti poceni ”flikanju” zadev, ki jih je v preteklosti nepremišljeno povzročila občina sama,« v imenu CI za zeleno Stražišče pravi Marko Špolad in dodaja, da projekt kanalizacije, kot so si ga zamislili na občini oziroma župan Boštjan Trilar, ni okoljsko vzdržen.

»To meni tudi mednarodna okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green. Vzrokov je več, glavni pa so, da ni poskrbljeno za meteorne vode. Prav tako ni predvidena mala čistilna naprava, kar je bil naš osnovni pogoj za predviden poseg. V industrijski coni med drugim delujeta podjetji za predelavo odpadkov Ekol in Ekorel. Prav tako je tam livarstvo Blisk in pekovsko podjetje Don Don. Ob katastrofi tipa Kemis bi se lahko zgodilo onesnaženje neslutenih dimenzij,« pravi Špolad in dodaja, da se ljudem na priključnih ulicah (Ješetovi in Bavdkovi) veča nevarnost izliva fekalnih voda v kleteh, saj kanalizacija tod ne deluje.

»Zato pada vrednost nepremičnin in prav zaradi Laz že tako borna življenjska raven Strašanov,« pravi Špolad in pojasnjuje, da se bo dodatno s predvidenim posegom ogrožal bogat bazen s podtalnico. »Problem ne bo rešen, pač pa razširjen,« se bojijo v Civilni iniciativi za zeleno Stražišče.

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRASTHrastov list in plod - želod

 
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: