c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

KANAL C0 – SINE CLOACA DURA, AQUA PURA


MIHA POREDOŠ – Radio Študent

Brez težke kanalizacije, čista voda.

Od začetka tega meseca pa vse do konca novembra bodo prebivalci predmestnih ljubljanskih zaselkov Hrastje, Trbeže in Sneberje zaradi popolne cestne zapore odrezani od preostanka mesta. Razlog popolne cestne zapore naselij, ki ležijo na severu in severovzhodu ljubljanskega polja, stisnjene med reko Savo na severu, severno ljubljansko obvoznico na jugu in štajersko avtocestno vpadnico na vzhodu, je izgradnja povezovalnega kanalizacijskega kanala C0, največjega komunalnega projekta v samostojni Sloveniji.

Ta naj bi povezal odpadne vode prebivalcev občin Medvode in Vodice s centralno čistilno napravo Mestne občine Ljubljana v Zalogu. Večina prebivalcev omenjenih dveh občin namreč še vedno nima urejenega priključka na kanalizacijsko omrežje. Skupno 131,5 kilometra kanalizacijskih cevi naj bi po koncu projekta odvajalo 95 odstotkov vseh odpadnih voda na območju občin Ljubljana, Medvode in Vodice do centralne čistilne naprave Ljubljana-Zalog. V sklopu projekta bodo to nadgradili s terciarnim čistilnim sistemom, ki bo iz odpadnih voda odstranjeval dušikove in fosforjeve spojine, v komunalno omrežje pa na novo priključili 22.200 prebivalcev.

Gradnja kanalizacijskega omrežja prek večinoma zasebnih kmetijskih zemljišč, ki ležijo na ožjem vodovarstvenem območju Brod in Kleče, jezi lokalno prebivalstvo v naseljih Stožice, Ježica, Sneberje, Trbeže in Šmartno ob Savi iz večih razlogov.

Prvi je povezan z možnostjo onesnaženja podtalnice. Voda iz vodonosnika Ljubljanskega polja med Brodom in Ježico ustvarja namreč glavnino pitne vode za oskrbo Ljubljane. Med Brodom in Ježico poleg drugih talnih virov del reke Save ponika v vodonosnik, se v njegovem produ prečiščuje in odteka v podtalnico pod Ljubljano. 

Prostorski akt projekta za gradbeno dovoljenje za traso kanala C0 med Brodom in Ježico je Občinski prostorski načrt iz leta 2010. Ta po besedah sogovornika Mirka Brniča Jagra, arhitekta, svetovalca pri UO AAG, nekdanjega ljubljanskega mestnega svetnika ter nekdanjega vodje mestnega odbora za okolje in prostor, za izvedbo kanalizacije čez to vodovarstveno območje nima primerne, v skladu z veljavnimi predpisi izdelane, presoje vplivov na okolje. V prostorskem načrtu ni ustrezne grafike, ki bi bila osnova za presojo vplivov na okolje, okoljsko poročilo MOL pa ni izpostavilo, da je kanal C0 zahteven infrastrukturni objekt, v katerem se bo na tem območju konstantno zadrževala velika količina odpadnih voda.

Problematična je tudi cevna in zaščitna infrastruktura. Vodonosnik Ljubljanskega polja od Broda do Ježice se namreč nahaja nad geološko prelomnico, na kateri se ustvarja potresno aktivno območje. Projekt predvideva vgradnjo centrifugalnih poliestrskih cevi na globini šestih metrov, ki bodo zaščitene z betonskimi sarkofagi. Potresna aktivnost bi lahko povzročila tako velike sile, da bi razprle betonsko zaščito in poškodovale cevi. Tako bi prišlo do iztekanja komunalnih odplak v podtalnico.

Za nadaljevanje pojdi na povezavo:

RADIO ŠTUDENT

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG

ODSTOPI 0,5% DOHODNINE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JIH NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ NE STANE!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: