c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Sodišče Evropske unije je Irsko kaznovalo s 5 milijoni EUR, ker ni naredila presojo vplivov na okolje za vetrno elektrarno


Sodišče Evropske unije je Irsko kaznovalo s 5 milijoni EUR, ker ni izvedla celovite presoje vplivov na okolje za največjo vetrno elektrarno na Irskem, ki jo je zahtevalo s sodbo pred desetletjem.

Sodišče je 12.09.2019 v svoji sodbi razsodilo v prid Evropske komisije zoper Irsko, ker ni izvedla presoje vplivov na okolje za vetrno elektrarno Derrybrien, kot je bilo zahtevano v prejšnji sodbi leta 2008 .

Sodišče je julija 2008 odločilo, da je Irska kršila okolijsko direktivo o PVO, saj pred gradnjo obsežnega projekta 70 vetrnih turbin ni bila opravljena nobena presoja PVO.

Evropska komisija je lani proti Irski vložila drugo tožbo zaradi neizpolnitve obveznosti iz odločbe iz leta 2008 za zagotovitev, da upravljavec vetrne elektrarne ali država sama izvaja PVO.

Sodišče je zavrnilo različne argumente, ki jih je navedla Irska, da bi se opravičilo, da doslej ni opravilo ocene. Država bo od datuma razsodbe do datuma, ko bo izpolnila sodbo iz leta 2008, vsakodnevno kaznovana 15.000 EUR.

Vetrnica je na kmetijskem področju oktobra 2003 povzročila ogromno škodo. V predelih reke je bilo  ubitih okoli 50.000 rib, prizadeta je bila oskrba z vodo za naselje GORT, blokirana je bila cesta za preskrbo in kmetijstvo na tem območju .

Sodišče Evropske unije je že leta 2012 irsko vlado kaznovalo z 1,5 milijona evrov globe, ker ni postavila zadostnih standardov za presojo vplivov na okolje, kot je določeno v direktivi o PVO v zvezi z vetrno elektrarno.

Odločitev bo verjetno vplivala na  skupnost Derrybrien, ki je zaskrbljena zaradi gradenj vetrnih elektrarn skozi celoten postopek načrtovanja in je čakala več kot 15 let na ukrepanje.

Lokalna skupnost Derrybrien je leta 2004 Evropski komisiji predstavila poročilo, ki je vodilo zadevo EU, da je ta primer obravnavala.

Slika je simbolična

Zgodovina primerov in vpliv na lokalne skupnosti

Primer je nastal po tem, ko je Evropska komisija lani irsko državo postavila pred sodišče ker ni izvedla celovite  presoje vplivov na okolje za največjo irsko vetrno elektrarno v Derrybrien-u, majhno podeželsko vasico blizu gorovja Slieve Aughty v Co Galway .

Hibernian Wind Power – podružnica ESB v 100-odstotni lasti, ki je bila v njeni lasti, je postavila VE, ne da bi se izvedla presoja vplivov na okolje.

Gradbena dela na vetrni elektrarni so oktobra 2003 pripeljala do zemeljskega plazu, ki je povzročil, da je 450.000 kubičnih metrov šote zdrsnilo po obronku gore v reko.

Plaz je uničil ekologijo v 20-kilometrskem odseku bližnjega rečnega sistema, usmrtil okoli 50.000 rib , vplival na oskrbo z vodo v bližnjem kraju Gort in povzročil škodo na zavarovanem območju Loch Cutra.

Povezovalna  cesta od Derrybriena do Loughree in glavne ceste Gort na Portumna je bila več dni zaprta za promet, kar je povzročilo veliko škodo gospodarstvu, kmetijstvu in preprečilo oskrbo lokalnemu prebivalstvu .

Kmetje so bili prav tako prizadeti, saj so bile poškodovane ograje , blato in naplavine  pa so bile odložene na zemljišča. V nekaterih primerih so morali kmetje nabavljati rezervoarje za vodo, da bi oskrbeli živino s čisto vodo. Zaradi plazu obstaja tudi vprašanje poplav na območju Gort- a.

Razsodba EU sodišča bo podlaga za druge tožbe iz držav članic EU, tudi za slovenijo, ki na tem področju nima v celoti, z dokazi podprtimi, presoj vplivov na okolje in zdravje prebivalcev!

VIR: green news
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: