c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

EKO-PATRULJA AAG V ZALOGU RAZKRILA ODLAGALIŠČE NEVARNIH ODPADKOV PEPELA IN ŽLIDRE


Od petka, 17. 4. 2020 smo prejeli v naši Mednarodni okoljski organizaciji Alpe Adria Green več pritožb naših članov in krajanov Zaloga pri Ljubljani o dovažanju nevarnih odpadkov pepela in žlindre na območje kraja, kjer živi 6.800 prebivalcev v neposredni bližini. Na podlagi teh sporočil smo se odločili da izvedemo na tem področju EKO-Patruljo AAG.

deponija zlindre

20. 04 smo pridobili podatek, da ima Javno podjetje Energetika Ljubljana z družbo ML Surovine d. o. o., Agrokombinatska cesta 61a, 1129 Ljubljana, ki jo zastopata Alkhatib Said Aljoša, direktor in Urbanc Rok, prokurist, sklenjen okvirni sporazum za prevzem 4.000 ton odpadka s št. 10 01 01: pepel, žlindra in kotlovski prah (razen kotlovskega prahu, ki ni naveden v 10 01 04).

Podjetje ML Surovine d. o. o. je po Standardni klasifikaciji registrirana za dejavnost 38.110 (Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov) in vpisana v vpisana v Poslovni register Slovenije od 29. 8. 2016.

Okvirni sporazum sta družbi sklenili na podlagi javnega razpisa (št.: JN008690/2019-W01) dne 9. 3. 2020. V skladu s tem sporazumom je družba ML Surovine, Ljubljana do danes prevzela 1.300 ton pepela in ga odvaža na parcelo št. 55/8, katastrska občina 1770 Kašelj, ki je v lasti Congruus Trgovina in storitve d. o. o., Agrokombinatska cesta 61 a, 1129 Ljubljana, ki jo zastopa Zankel Hubert, direktor in je registrirana za opravljanje 82.990 (D.n.spremljajoče dej.za poslovanje). Na istem naslovu deluje tudi podjetje PRO-BAT d. o. o., Agrokombinatska cesta 61 a, 1129 Ljubljana, ki jo zastopajo Kržič Tomaž, direktor, Šinkovec Bojan, direktor in Tomšič Maja, prokuristka in so registrirani za 46.190 (Nespec.posr.pri prod.raznovrstnih izd.).

V sklopu javnega razpisa so bile podane zahteve za prevzem, ki so navedene v Uredbi odpadkih (ULRS št. 37/2015, 69/2915). Če podamo ključne: Prevzem lahko izvajajo samo ponudniki, ki imajo v skladu z navedeno Uredbo veljavno potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov in/ali dovoljenje za obdelavo/predelavo odpadkov ter veljavno potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov. Ponudnik mora navesti tudi nadaljnje ravnanje z odpadkom, ki mora biti skladno z zakonskimi zahtevami.

Pri izboru Javno podjetje Energetika Ljubljana kot naročnik je (naj bi!) za vsako od prispelih ponudb preveri izpolnjevanje navedenih pogojev in popolnost oddanih ponudb. O ravnanju z odpadkom se skladno z Uredbo vodijo tudi zahtevani evidenčni listi.

Družba ML Surovine d.o.o. je vpisana v evidenco zbiralcev odpadkov pod številko 35469-21/2019-5 z dne 22.11.2019 (podatki so dostopni na ARSO).

Iz izdelane ocene odpadka, ki jo je Energetika Ljubljana dala v izdelavo pooblaščenemu za izvedbo tovrstnih ocen, je razvidno, da sta pepel in žlindra iz Energetike Ljubljana nenevarni odpadek.

Podjetje ML Surovine d. o. o., Ljubljana, ki na naslovu Agrokombinatska 61a skladišči elektro filtrski pepel iz Toplarne Ljubljana. Skladišči ga na odprtem prostoru, v popolnoma neposredni (oddaljenost le slab 1 centimeter; ograjo so že prebili) bližini podjetja Silgan d. o. o, Ljubljana, Agrokombinatska cesta 61, 1129 Ljubljana, ki izdeluje kovinsko embalažo (25.920 (Prz.lahke kovinske embalaže)) – konzerve za hrano, katero uživa prebivalstvo Slovenije in Evrope, kamor jo pač izvažajo.

V neposredni bližini je podjetje Jata Emona d. o. o., Ljubljana, ki se ukvarja z rejo kokoši nesnic, od katerih jajca zauživamo po celi Sloveniji. Oddaljenost od deponije je ca 100 metrov proti severu. Proti jugu, manj kot 300 metrov pa je klavnica Perutnine Ptuj, kjer te kokoši koljejo in so namenjene prehrani.

Vse od nedelje popoldne, 19. 4. 2020, veter prah raznaša daleč na okoli. Le slabih 100 metrov imajo iz naselja gosto poseljenih montažnih hiš svoje vrtičke preko 2.500 ljudi, v neposredni bližini so travniki in njive, kjer kmetje pridno obdelavajo kmetijske površine. Prah se je naselil praktično po vsem, po stanovanjskih objektih, cestah, avtomobilih, zelenjavi … Zanimivo pa je, da so včeraj, 21. 4. 2020, ko so začeli krajani slikati katastrofalno situacijo, začeli v podjetju ML Surovine d. o. o., Ljubljana z intenzivnim pokrivanjem deponije, odstranjevanjem materialov, ki so se usuli preko ograje na sosednjo parcelo.

Pregledali smo javno dostopne objave na portalu Erar. Javno podjetje Energetika Ljubljana je v letu 2020, torej letošnjem letu, Podjetju ML Surovine d. o. o., Ljubljana, plačala 193.175,40 €. Od tega januarja 25.182,21 €, februarja 74.908,87 €, marca 63.611,98 in v aprilu 29.472,34 €. S tem lahko zagotovo potrjujemo, da gre za odpadek iz Toplarne, točneje za elektrofilterski pepel.

Iz fotografij, katere je posnela EKO-Patrulja  Alpe Adria Green ( Foto-galerija- spodaj), je razvidno, da je na deponiji nekaj tisoč kubikov prahu. Na severni strani so že prebili ograjo travnika bivše klavnice. Ko bo začelo deževati, bo v potokih odnašalo pepel na vse strani in v odtoke in vodotoke. Že zdaj se vidijo odcedne vode, pa je suša. Deponija je poponoma odprta. V torek, 21. 4. 2020 so začeli delavci to deponijo pokrivati s PVC folijo, a jo je veter takoj odnese.

Radi bi poudarili tudi to, da se Zalog nahaja na vodovarstvenem območju, ki leži na nadmorski višini 274 metrov. Reka Sava pa leži na nadmorski višini 264 metrov. Podtalnica v Zalogu se nahaja pod zemljo nekako od 4 do 8 metrov, kar pomeni, da je že onesnažena. Črpališče vode za prebivalstvo pa je v vodarni Hrastje, ki je oddaljena od Zaloga slaba 2 kilometra.

Ker gre za območje, ki se nahaja med reko Ljubljanico in Savo, kjer živijo številne živali (ptice, divjad, lisica, šakal itd.) in se jim je njihov naravni prostor z umestitvijo Centralne čistilne naprave Ljubljana bistveno zmanjšal, opažamo, da so živali postale nemirne in se vedno bolj približujejo gosto poseljenim naseljem Zalog in Zadobrova.

Po dostopnih in v medijih znanih podatkih gre za podjetje ML Surovine d. o. o., Ljubljana, ki je odvažala pepel in žlindro na območje Moravške doline, pa jim je bilo to preprečeno; prav tako odvoz v Zasavje. Danes pa je to realnost že tako onesnaženega Zaloga in njenih prebivalcev. Tako lahko z gotovostjo trdimo, da gre spet za eno ekološko katastrofo. Več kot očitno je, da je ARSO izdal okoljevarstveno dovoljenje, ne da bi se zavedal zakaj ga izdaja, komu ga izdaja in kaj bo ta z ne/nevarnimi odpadki počel ter kje bo to počel. Prav tako je nedopustno ravnanje Javnega podjetja Energetika Ljubljana, ki je podpisala s podjetjem takšno pogodbo. JP Energetiko Ljubljana je ustanovila Mestna občina Ljubljana, ki razpolaga z vsemi podatki glede prostorskih načrtov. Za to območje velja OPN SD 42/18-2120 in gre za gospodarsko območje, kjer niso predvidena skladiščenja nevarnih oziroma nenevarnih odpadkov, najmanj pa pepela iz Toplarne Ljubljana in žlindre.

Ostro nasprotujemo temu početju in od vseh institucij (21 institucijam smo 22.04.2020 posredovali pritožbo) zahtevamo, da nemudoma prepovedo vsakodnevno vožnjo težkih, oranžnih kiper kamionov, z rolo cerado, ki med 5. in 10. uro vozijo na odprto travniško parcelo pepel in žlindro. Prostor je poponoma neprimeren za skladiščenje pepela in žlindre ter smo zahtevali preklic okoljevarstvenega dovoljenja in odstranitev že več kubikov navoženega pepela in žlindre iz tega območja.

Fotogalerija:

zlindra 21.4.2020 1zlindra 21.4.2020 2zlindra 21.4.2020 3zlindra 21.4.2020 4DSCN0468DSCN0469DSCN0471DSCN0472DSCN0473DSCN0474DSCN0476DSCN0477DSCN0478DSCN0480

Foto: AAG 21 – 22. 04.2020

Povezava:

PREJELI SMO: PISMO ŽUPANJI TRBOVELJ

Odlagališče
RADIO ŠTUDENT
23. 4. 2020 – 17.00
O spregledani noveli Zakona o varstvu okolja
 / 4. 3. 2016

Nevladna organizacija Alpe Adria Green oziroma AAG opozarja, da je podjetje ML Surovine d.o.o. v Zalogu pri Ljubljani začelo odvažati elektrofiltrski pepel in žlindro. Odlagališče so sprva opazili lokalni prebivalci, ki so organizacijo pozvali k preiskavi. Po nekaj dneh je namreč veter začel pepel raznašati po okolici, kjer živi slabih sedem tisoč prebivalcev, in prekril okoliške strehe hiš in vrtičke. AAG je ugotovila, da ima podjetje ML Surovine sklenjeno pogodbo o odvažanju odpadkov z javnim podjetjem Energetika Ljubljana, torej gre za odvoz elektrofiltrskega pepela in žlindre iz Toplarne Ljubljana. Ugotovitve predstavi Vojko Bernard, predsednik Alpe Adria Green Slovenija.Izjava

Elektrofiltrski pepel po oceni Energetike Ljubljana velja za nenevarnega in je kot tak tudi registriran. A s to oceno se tako medicinska stroka kot tudi številni okoljevarstveniki ne strinjajo. Pepel ima namreč lahko visoko vsebnost arzena in drugih težkih kovin. Razloži Nasta Doberlet Bučalič iz Civilne iniciative Trbovlje.

Izjava

Okoljevarstveni spor med Zasavci in podjetjem Lafarge Cement
 / 5. 9. 2018

AAG je opozorila, da v neposredni bližini odlagališča deluje podjetje Silgan d.o.o., ki proizvaja kovinsko embalažo za hrano, sto metrov severno od deponije se podjetje Jata Emona d.o.o. ukvarja z rejo kokoši nesnic, v oddaljenosti tristo metrov pa se nahaja klavnica Perutnine Ptuj. Dalje se v bližini nahajajo številni vrtički, travniki in njive. Problematično je tudi dejstvo, da se Zalog nahaja na vodovarstvenem območju. AAG namreč opozarja na nevarnost, da bi v primeru dežja pepel začel pronicati v podtalnico.

Po Bernardovem mnenju vzpostavitvi novega odlagališča v Zalogu verjetno botruje dejstvo, da se je moralo zapreti prejšnje odlagališče v Trbovljah v Zasavju in pred tem v Moravčah. Zaprtje sta dosegla v Trbovljah pritisk civilne iniciative in lokalnega prebivalstva, v Moravčah pa glasno nasprotovanje župana. Kako je potekal boj za zaprtje odlagališča v Trbovljah, predstavi Doberlet Bučalič. Trbovlje ima že brez elektrofiltrskega pepela Toplarne Ljubljana skladišče pepela, nastalega v termoelektrarni Trbovlje.

Izjava

O razrešitvi tožbe zasavskih kmetov proti 4 podjetjem z Urošem Macerlom iz Ekokroga
 / 26. 10. 2016

Novo odlagališče elektrofiltrskega pepela v Trbovljah je med drugim služilo za odlaganje pepela iz prestolnice. Tako kot v aktualnem primeru Zaloga so odlagališče prvi opazili lokalni prebivalci, pove Doberlet Bučalič. Podobno kot v Trbovljah so tudi tokrat najprej postali pozorni na tovornjake, ki so med peto in deseto uro zjutraj na odlagališče prinašali neznani material.Izjava

Odlaganje elektrofiltrskega pepela je potekalo brez kakršnih koli zaščitnih ukrepov – še ena podobnost z aktualno situacijo v Zalogu, kjer je odlagališče odkrito in pepel ob vetrovnih dneh raznaša daleč naokoli.

Izjava

O napadih na geološko stroko in nevarnih odpadkih v Moravčah
 / 14. 1. 2019

Z enako problematiko so se predtem soočali prebivalci Moravč. V boju Civilne iniciative Trbovlje so pomagale tudi izkušnje nasprotnikov odlagališča v Moravčah, s katerimi so sodelovali. Tam se je boju pridružil tudi župan, razloži Doberlet Bučarič.Izjava

Doberlet Bučalič podporo in izkušnje Civilne iniciative Trbovlje ponuja tudi prebivalcem Zaloga v boju proti odlagališču. Alpe Adria Green, ki je odlagališče raziskala, je zahtevo za njegov umik že poslala številnim organizacijam, pove Bernard:

Izjava

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

Podprite AAG preko položnice ali Donirate lako tudi preko PEYPAL servisa
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: