c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

‘Spremenjena uredba temeljito posega v standarde varstva narave v Sloveniji’


Nuša Stegnar – 24 ur.com

Spremenjena Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki je v veljavo stopila 11.08.2020, je po mnenju AAG nastala zaradi administrativne razbremenitve investitorjev ter razbremenitev upravnega organa, pristojnega za izvedbo predhodnih postopkov, ki se na tem področju sooča z velikimi zaostanki. Gre za spremembe, ki temeljito posegajo v standarde varstva okolja in narave v Sloveniji, še dodajajo.

11.08.2020 je v veljavo stopila spremenjena Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Kot je zapisano na spletni strani vlade, so spremembe, ki jih Uredba prinaša, naslednje:

Dvig pragov za predhodni postopek (PP) pri nekaterih posegih v okolje. Izkušnje z izvajanjem Uredbe so pokazale na prenizko postavljene pragove, zaradi katerih je bilo treba izvesti PP.

Nova opredelitev glede obveznosti izvedbe PP v primeru sprememb že obstoječih posegov. Sprememba obstoječega posega bo predmet PP le, če sama zase ali skupaj z že izvedenimi spremembami presega prag iz Priloge 1 uredbe.

Nosilcem posegov ukinja možnost, da zahtevajo izvedbo PP za posege, ki ne dosegajo pragov iz Priloge 1 Uredbe.

Nova določila, kdaj gre za kumulativni poseg v okolje.

Nosilci posegov bodo morali kljub povišanju pragov za PP pridobiti ustrezna soglasja ali mnenja ter dovoljenja (npr. vodno soglasje, naravovarstveno soglasje, mnenja v postopku izdaje gradbenega dovoljenja, vodno dovoljenje).

Na predlagane omenjene spremembe so se že pred meseci ostro odzvali v mednarodnem društvu za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green (AAG). Kot so zapisali v sporočilu okoljskemu ministrstvu, predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, prinaša spremembe, ki temeljito posegajo v standarde varstva okolja in narave v Sloveniji. “Glavna sprememba se nanaša namreč na višanje pragov in nižanje okoljskih standardov, za katere je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje ter posege v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje. Tak primer je npr. umeščanje vetrnih elektrarn z najmanj 3 napravami nad 20 m višine oz. 1 napravo z najmanj 1 MW moči v okolje. Po trenutno veljavni uredbi je bilo potrebno izvesti predhodni postopek presoje vplivov na okolje, po predlagani spremembi uredbe to ni več potrebno. Kakšni so vplivi vetrnih elektrarn na okolje, predvsem na okoliško prebivalstvo, ki živi v neposredni bližini, je bilo že večkrat poudarjeno,” so zapisali.

zelenci pozimi

Kot pojasnjujejo, vidi okoljsko ministrstvo glavni argument za spremembo uredbe v administrativni razbremenitvi nosilcev posegov v okolje (investitorjev) ter razbremenitev upravnega organa (ARSO), pristojnega za izvedbo predhodnih postopkov, ki se na tem področju sooča z veliki zaostanki, in sicer kumulativno kar za 50 odstotkov pripada novih zadev. “To pomeni, da polovica vseh načrtovanih posegov v okolje, ki so potrebovali eno izmed oblik zakonsko predpisanih postopkov presoje posegov v okolje, po novem ne bodo potrebovali več kontrole pristojnega državnega organa o morebitnih vplivih na okolje pred začetkom posega v okolje. S tem se zvišuje možnost negativnih vplivov na okolje ter se znižujejo standardi varstva okolja in narave. Prepričani smo, da bo ena izmed posledic take normativne ureditve tudi nezadovoljstvo ljudi, ki jih bodo spremembe neposredno prizadele v obliki okoljskih problemov, ki vplivajo na njihovo zdravje in kvaliteto bivanja, kar se bo izražalo skozi povečano število prijav na različne inšpekcijske službe. Le te so že do sedaj prekomerno zasute z delom, kadrovsko in finančno podhranjene, kar se izraža tudi v izvajanju njihovih postopkov,” so dodali v AAG.

V AAG še pravijo, da, namesto da bi država tudi v luči okoljske in zdravstvene krize sprejemala korake in ukrepe, ki bi omogočali trajnostno naravnano upravljanje z okoljem in naravnimi viri, sprejema zakonodajo, ki take standarde niža, kar je po njihovem mnenju nesprejemljivo.

Za odziv smo vprašali tudi okoljsko ministrstvo, njihove odgovore pa še čakamo.

Povezava:

AAG je na Predlog »Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje« poslal na MOP RS svoje pripombe in predloge

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

Plačilo članarine 2020 / postanite član AAG

Podprite AAG preko položnice

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST
%d bloggers like this: