c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe AAG na Osnutek Zakona o varstvu okolja (ZVO-2)


pokrajina 10

Foto AAG

AAG je v zakonitem podaljšanem roku oddala pripombe na Osnutek Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju: ZVO-2).

A) SPLOŠNE PRIPOMBE:

1. Alpe Adria Green (v nadaljevanju: AAG) je mednarodno društvo za zaščito okolja in narave, ki ima po 153.členu ZVO-1 status društva v javnem interesu na področju okolja in narave.

2. AAG v celoti zavrača ZVO-2, ker krši 72. člen Ustave RS (zdravo življenjsko okolje), ki daje vsakomur pravico do zdravega okolja ter krši 73. člen Ustave RS (varovanje naravne in kulturne dediščine). AAG ima dolgoletno prakso na področju zaščite prebivalstva po obeh imenovanih členih Ustave RS. Je eno od redkih društev, ki dela v interesu javnosti tudi z uporabo pravnih sredstev, ko je to nujno.

3. AAG tudi ugotavlja in zato zavrača ZVO-2 v celoti, ker krši Aarhuško konvencijo v več členih, s tem, da ključno poslabšuje možnosti javnosti ali ji onemogoča, da preko društev kot je AAG vstopa v vse postopke, ki obravnavajo spremembe v prostoru in naravi, še posebno tiste, ki bi pomenile nepovratne spremembe. Aarhuška konvencija zagotavlja javnosti in s tem našemu društvu vstopanje v postopke, ko so še vse možnosti odprte.

4. ZVO-2 namreč onemogoča društvom z javnim interesom status stranskega udeleženca, ko je postopek odprt in ne, kot edina možnost pritožba, ko so odločbe že izdane. Tudi to je kršenje Aarhuške konvencije, ki omogoča društvom v javnem interesu pravno varstvo že tekom postopka, ZVO-2 pa to onemogoča.

5. ZVO-2 ni pripravljen profesionalno in ga je treba takoj umakniti iz javne razprave, saj ne vsebuje obrazložitve razlogov za sprejem novega zakona v skladu z Resolucijo o normativni dejavnosti, niti nima potrebnih uvodnih  vsebin v skladu z Navodili za izvajanje Poslovnika Vlade RS št. 10. Nove rešitve in razlogi zanje tako niso pojasnjene.

6. Z ZVO-2 je izginila tudi opredelitev narave, kar še poslabšuje njeno javno varovanje pred nesprejemljivimi posegi.

7. Skratka, po 30 letni zgodovini naše nove države Slovenije, bi z ZVO-2 dobili zakon, ki najbolj doslej razvrednoti obveznost države za varovanje okolja in narave ter s tem povezano tudi zdravja prebivalstva in onemogoča javnosti pravno obrambo vrednot okolja in narave ter zdravja pred nesprejemljivimi posegi v okolje in naravo, še predno se ti zgodijo.

8. Niti država (državni zbor), niti vlada ne morejo nadomestiti interesa javnosti, ki je navsezadnje tudi opredeljeno v Ustavi RS že v prvem členu, da je Slovenija demokratična republika ter v 2.členu pravna in socialna država in v 3. členu, da ima oblast ljudstvo ter, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov in ne država nekaj političnih strank, ki vsiljujejo javnosti svoje spremembe v prostoru, brez, da bi javnost lahko ustrezno presojala o njih.

9. ZVO-2 s kršenjem navedenih pravic javnosti do pravnega varstva in udeležbe v postopkih, ko so še vse možnosti odprte, še povečuje korupcijska tveganja, ki so v Sloveniji že zdaj po mednarodnih ugotovitvah velika. Zožuje se krog mnenje dajalcev in soglasje dajalcev, ki so poznano povezani s trenutno politiko, ki jih nastavlja in s tem še dodatno izključujejo javnost, še posebej, da niti teh mnenj ni potrebno upoštevati. Skratka, gre za razgradnjo sistema pravnega varstva okolja in narave ter zdravja prebivalstva in Zakon o varstvu okolja tega imena niti ne sme nositi, ker to ni.

10. Pri tem pa naj samo spomnimo na naše dosedanje številne zahteve, da se vprašanje smradu in hrupa pravno uredita v smislu zaščite zdravja prebivalstva, a noben državni organ tega ne želi urediti že vrsto let. Tako je tudi na tem področju prebivalstvo brez pravne varnosti. To brezpravje podpira tudi ZVO-2.

Celotne pripombe na povezavi

 

ŠE DO 01.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020,   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

Donate-page-001

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: