c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Stop onesnaževanju zraka, vode in tal v EU


The little girl embraces a trunk of a big tree

Evropska komisija je 12.05.2021 sprejela akcijski načrt EU za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal, ki je ključni rezultat evropskega zelenega dogovora in glavna tema letošnjega Zelenega tedna EU. V načrtu je določena celostna vizija za leto 2050, tj. svet, v katerem je onesnaževanje zmanjšano na raven, ki ni več škodljiva za zdravje ljudi in naravne ekosisteme, predstavljeni pa so tudi ukrepi za uresničitev tega cilja. Načrt povezuje vse ustrezne politike EU za boj proti onesnaževanju in njegovo preprečevanje, poseben poudarek pa daje uporabi digitalnih rešitev za boj proti onesnaževanju. Predvideni so pregledi ustrezne zakonodaje EU, da se ugotovi, kje so še vrzeli in kje je potrebno boljše izvajanje za izpolnjevanje pravnih obveznosti.

Izvršni podpredsednik Komisije za evropski zeleni dogovor Frans Timmermans je povedal: „Cilj zelenega dogovora je zdrav planet za vse. Toda da bi ljudem in planetu zagotovili okolje brez strupov, moramo ukrepati takoj. Ta načrt bo usmerjal naša prizadevanja. Obstoječe zelene tehnologije lahko pomagajo zmanjšati onesnaževanje in ponudijo nove poslovne priložnosti. Evropska prizadevanja za okolju prijaznejšo, pravičnejšo in bolj trajnostno obnovo gospodarstva morajo prispevati tudi k uresničevanju cilja ničelnega onesnaževanja.“

Evropski komisar za okolje, oceane in ribištvo Virginijus Sinkevičius je dejal: „Onesnaževanje okolja negativno vpliva na naše zdravje, sploh na zdravje najranljivejših in socialno prikrajšanih skupin, poleg tega je eden od glavnih dejavnikov izgube biotske raznovrstnosti. EU ima več razlogov kot kdaj koli doslej, da prevzame vodilno vlogo v svetovnem boju proti onesnaževanju. Z akcijskim načrtom za ničelno onesnaževanje bomo ustvarili zdravo življenjsko okolje za Evropejce in Evropejke, prispevali k odpornemu okrevanju ter spodbudili prehod na čisto, krožno in podnebno nevtralno gospodarstvo.“

Akcijski načrt določa ključne cilje za leto 2030 v zvezi z zmanjšanjem onesnaževanja pri viru v primerjavi s trenutnim stanjem. Ti cilji bodo EU usmerjali na poti do zagotovitve zdravega planeta za zdrave ljudi do leta 2050 in vključujejo:

 • izboljšanje kakovosti zraka, da bi zmanjšali število prezgodnjih smrti zaradi onesnaženosti zraka za 55 %,
 • izboljšanje kakovosti vode z zmanjšanjem količine odpadkov, plastičnih odpadkov v morju (za 50 %) in mikroplastike, ki se sprošča v okolje (za 30 %),
 • izboljšanje kakovosti tal z zmanjšanjem izgub hranil in uporabe kemičnih pesticidov za 50 %,
 • 25-odstotno zmanjšanje deleža ekosistemov EU, v katerih onesnaženost zraka ogroža biotsko raznovrstnost,
 • 30-odstotno zmanjšanje deleža ljudi, ki so stalno izpostavljeni prometnemu hrupu,
 • znatno zmanjšanje nastajanja odpadkov in zmanjšanje ostankov komunalnih odpadkov za 50 %.

V načrtu je določenih več vodilnih pobud in ukrepov, ki vključujejo:

 • tesnejšo uskladitev standardov kakovosti zraka z najnovejšimi priporočili Svetovne zdravstvene organizacije,
 • pregled standardov kakovosti vode, vključno z rekami in morji v EU,
 • zmanjšanje onesnaževanja tal in spodbujanje obnove,
 • pregled večjega dela zakonodaje EU o odpadkih, da bi se prilagodila načelom čistega in krožnega gospodarstva,
 • spodbujanje ničelnega onesnaževanja zaradi proizvodnje in potrošnje,
 • predstavitev prikaza zelenih dosežkov v regijah EU za spodbujanje ničelnega onesnaževanja na ravni regij,
 • zmanjšanje neenakosti v zdravju, nastalih zaradi trenutno nesorazmernega deleža škodljivih vplivov na zdravje, ki prizadene najranljivejše skupine,
 • zmanjšanje onesnaževalnega odtisa EU zunaj njenih meja z omejitvijo izvoza proizvodov in odpadkov s škodljivimi in strupenimi učinki v tretje države,
 • ustanovitev živih laboratorijev za zelene digitalne rešitve in pametno ničelno onesnaževanje,
 • okrepitev središč znanja EU za ničelno onesnaževanje in povezovanje deležnikov v okviru deležniške platforme za ničelno onesnaževanje,
 • strožje izvrševanje ničelnega onesnaževanja v sodelovanju z okoljskimi in drugimi organi.

Ta načrt je skupaj z lani sprejeto trajnostno strategijo za kemikalije podlaga za uresničevanje cilja EU glede ničelnega onesnaževanja za okolje brez strupov. Skladen je s cilji EU glede podnebne nevtralnosti, zdravja, biotske raznovrstnosti in učinkovite rabe virov, prav tako pa nadgrajuje pobude na področju energije, industrije, mobilnosti, prehrane, krožnega gospodarstva in kmetijstva. 

Letošnji Zeleni teden EU, največji letni dogodek na področju okoljske politike, ki bo potekal med 1. in 4. junijem, bo državljankam in državljanom iz vse EU omogočil, da na osrednji konferenci v Bruslju, na spletu ali na enem od več kot 600 partnerskih dogodkov razpravljajo o številnih vidikih ničelnega onesnaževanja.

Ozadje

Onesnaževanje je največji okoljski vzrok številnih duševnih in telesnih bolezni ter prezgodnjih smrti, zlasti med otroki, osebami z določenimi zdravstvenimi težavami in starejšimi. Ljudje, ki živijo na bolj prikrajšanih območjih, so pogosto bližje onesnaženim ali zelo prometnim območjem. Okolje brez strupov je ključno tudi za zaščito naše biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Onesnaževanje je namreč eden od glavnih razlogov za izgubo biotske raznovrstnosti, saj zmanjšuje zmožnost ekosistemov za zagotavljanje storitev, kot sta sekvestracija ogljika ter dekontaminacija zraka in vode.

V nedavnem poročilu Evropske agencije za okolje o zdravju in okolju je navedeno, da je v EU vsako leto več kot 400 000 prezgodnjih smrti (tudi zaradi rakavih obolenj) mogoče pripisati onesnaženosti zunanjega zraka, 48 000 primerov ishemične bolezni srca in 6,5 milijona primerov kroničnih motenj spanja pa hrupu, kar ne vključuje drugih bolezni, ki jih je mogoče pripisati obema vzrokoma.

EU je že določila številne cilje v zvezi z onesnaževanjem. Obstoječa zakonodaja o zraku, vodi, morskem okolju in hrupu določa cilje za kakovost okolja, številni zakoni pa obravnavajo vire onesnaževanja. Poleg tega je Komisija v strategiji „od vil do vilic“ in strategiji za biotsko raznovrstnost napovedala nekatere splošne cilje za zmanjšanje izgub hranil in uporabe pesticidov, ki naj bi prispevali k uresničitvi naših ciljev glede biotske raznovrstnosti.

Več informacij

Sporočilo „Akcijski načrt EU: za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal“

Vprašanja in odgovori o akcijskem načrtu EU za ničelno onesnaževanje zraka, vode in tal

Informativni pregled „2050: zdrav planet za vse“

Delovni dokument služb Komisije „Digitalne rešitve za ničelno onesnaževanje“

Delovni dokument služb Komisije: „Okviru spremljanja in napovedovanja naproti za uresničitev cilja ničelnega onesnaževanja“

Spletna stran o akcijskem načrtu za ničelno onesnaževanje

Zeleni teden EU 2021 na temo ničelnega onesnaževanja

VIR: https://ec.europa.eu/slovenia/news/zero-pollution-action-plan_sl

 

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

ŠE DO 31.05.2021 LAHKO ZA LETO 2020   1,0 % SVOJE DOHODNINE, KI BI JO DRUGAČE DALI DRŽAVI,  ODSTOPITE DRUŠTVU ALPE ADRIA GREEN, KI JO NAMENJAMO ZA PRIHODNOST VAŠIH OTROK IN VNUKOV – NIČ VAS NE STANE!

POSTANITE ČLAN AAG

PRIJAVI SE NA E-NOVICE AAG-HRAST

PODPRITE ALPE ADRIA GREEN INTERNACIOL ORG.

DONIRAJTE PREKO PAYPAL

PLAČILO ČLANARINE PREKO PAYPAL
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: