c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Razglasitev prvega “5-državnega biosfernega rezervata” na svetu


UNESCO bo največje zaščiteno rečno območje v Evropi razglasil za prvi 5-državni biosferni rezervat Mura – Drava – Donava na svetu.

Dunaj/Zagreb/Budimpešta/Ljubljana/Beograd, 15. september 2021 – UNESCO bo 15. septembra 2021 na srečanju v Abuji, Nigeriji, razglasil prvi 5-državni biosferni rezervat na svetu, ki se razteza preko Avstrije, Slovenije, Hrvaške, Madžarske in Srbije. Območje, veliko 930.000 hektarjev in 700 kilometrov rečnega toka Mure, Drave in Donave, bo tako postalo največje zaščiteno rečno območje v Evropi.

Biosferni rezervat zaradi svoje velikosti in potencialov predstavlja pomemben prispevek k Evropskemu Zelenemu dogovoru. Je prvi primer zaščite naših edinstvenih naravnih območij v povezavi z razvojem trajnostnih poslovnih praks. Prav tako ustanovitev biosfernega rezervata prispeva k uresničevanju ciljev Strategije EU za biotsko raznovrstnost. Cilj strategije je namreč do leta 2030 revitalizirati 25.000 km rek in zaščititi 30 odstotkov kopenskega območja EU. Imenovanje rezervata je mandat vsem 5 državam, da skupaj pospešijo zaščito in revitalizacijo območja Mura-Drava-Donava ter spodbudijo trajnostne poslovne prakse.

Tako imenovana “Evropska Amazonka” se začne ob avstrijski reki Muri in sega čez reko Dravo do reke Donave v Srbiji. “UNESCO-va razglasitev je pomemben indikator mednarodnega sodelovanja in skupne zelene vizije, je tudi pomemben korak naprej pri ohranjanju naravnih in kulturnih vrednot v regiji ter uspešen primer združenja držav z enim skupnim ciljem – zaščita narave,” je dejala Andrea Johanides, CEO of WWF Austria.

Območje biosfernega rezervata je bogato z redkimi habitati, kot so veliki poplavni gozdovi, peščene in gramozne brežine, strme brežine, zaledja in mrtvice. ‘Evropska Amazonka’ je dom največji populaciji orlov belorepcev v Evropi, z več kot 150 pari, prav tako predstavlja gnezdišče številnih ogroženih vrst ptic, kot so breguljke, male beloglave čigre in črne štorklje, ter bivališča bobrov, vider in rib, kot je jeseter. Območje je pomembno počivališče in krmišče za več kot 250.000 ptic selivk.

»Kar pet držav bo varovalo območje biosfernega rezervata, ki predstavlja enega najbolj edinstvenih rečnih koridorjev v Evropi. Zdravi celinski ekosistemi imajo pomembno vlogo pri blaženju posledic podnebnih sprememb, zato bi njihovo ohranjanje moral biti logičen korak k prilagajanju na kaotične podnebne razmere v prihodnosti, «je povedala Katalin Sipos, CEO WWF Hungary.

 

Vzorčna regija za zaščito narave in trajnostni razvoj

Številne vrste so odvisne od Mure, Drave in Donave, prav tako skoraj 900.000 ljudi, katerih življenja so oblikovale reke. Neokrnjena poplavna območja varujejo naselja pred poplavami in zagotavljajo pitno vodo, rodovitno zemljo, blažijo posledice podnebnih sprememb, spektakularne pokrajine pa povečujejo potencial za trajnostni razvoj turizma.

»V času podnebne krize in velikega izumrtja vrst postaja varstvo narave stvar preživetja. Razglasitev biosfernega rezervata je pomemben korak k zeleni in trajnostni prihodnosti, v kateri ni več prostora za negativne prakse, kot so novi projekti gradnje hidroelektrarn, nepotrebna regulacija rek ali odstranjevanje usedlin. Območje »Evropske Amazonke« zato vidimo kot dober primer sobivanja ljudi z naravo,« je povedala Nataša Kalauz, direktorica WWF Adria.

Vzporedno z imenovanjem 5-državnega biosfernega rezervata se na tem območju že izvajajo dodatni projekti za naravo in ljudi. Vrednost zaščite območja je prepoznala tudi EU, ki je s svojimi programi podpore sofinancirala projekte v vrednosti več kot 20 milijonov evrov za zaščito narave in za razvoj območja. Projekti se osredotočajo na revitalizacijo rek, trajnostne poslovne prakse, krepitev čezmejnega sodelovanja itd. Od Evropske komisije se pričakuje, da bo takšne predstavitvene projekte v prihodnje podprla v večji meri.

Zaščiteno območje je bilo imenovano s precejšnjo podporo WWF, okoljskih ministrstev, organov varstva narave, UNESCO-vih odborov za človeka in biosfero ter številnih lokalnih partnerjev v vseh petih državah.

»Čeprav smo z razglasitvijo dosegli zelo velik korak za ohranitev rek Mure, Drave in Donave za vse prihodnje generacije, nas čaka še veliko dela. Da ne bi imeli le še enega »papirnega parka«, potrebujemo večjo zavezanost odločevalcev, pa tudi gospodarstvenikov, s ciljem spodbujanja trajnostnega razvoja »Evropske Amazonke«. Pričakujemo nadaljevanje učinkovitega sodelovanja, resnično živega biosfernega rezervata, v katerem se narava obnavlja, spodbujajo inovacije in v katerem so lokalne skupnosti gonilne sile sprememb«, je sklenil Arno Mohl, Mura-Drava-Danube program.

Opombe za urednika:

Leta 1990 je nemški sklad EuroNature koordiniral razvoj koncepta za to obsežno zaščiteno območje. Od leta 2000 naprej je WWF znatno podpiral ustanovitev rezervata. Osnova za nominacijo je bila podana leta 2009. Aktivnosti pri vzpostavitvi 5-državnega UNESCO-vega biosfernega rezervata Mura-Drava-Donava so se uradno pričele leta 2011, ko so okoljski ministri vseh petih držav podpisali deklaracijo o vzpostavitvi čezmejnega biosfernega rezervata. Hrvaška in Madžarska sta leta 2012 zaščitili svojo rečno pokrajino, sledile so Srbija (2017), Slovenija (2018) in Avstrija (2019). Skupna nominacija, ki je bila uradno poslana aprila 2020, je štiri dele sestavljanke povezala v eno samo zaščiteno območje. Strogo zaščiteno jedro in varovalni pas, ki ga sestavlja 13 večjih posameznih zaščitenih območij znaša 280.000 hektarjev. Obkroža ga 650.000 hektarjev prehodne cone.

Nadaljnje informacije:

Zemljevid in slike rezervata: http://www.amazon-of-europe.com/si/mura-novice/

Kontakt: Nevenka Lukić Rojšek, Predstavnica WWF Adria v Sloveniji, članica strokovne komisije AAG –  nrojsek@wwfadria.org

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: