c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Prva odstranitev ovire na rekah v naši regiji: Vezišnica ponovno svobodna!


Nevenka Lukić Rojšek – članica strokovne komisije pri AAG in predstavnica WWF Adria v Sloveniji

Črna Gora, občina Pljevlja -Ena od najpomembnejših in z ribo najbogatejših pritokov reke Čehotine, Vezišnica, je danes samo še senca tistega, kar je nekoč bila. Na nekoč bogato floro in favno so negativno vplivali industrijsko onesnaževanje, neobdelane odpadne komunalne vode in nezakonito postavljene ovire. Danes so bili z odstranitvijo treh neučinkovitih ovir narejeni prvi koraki k oživitvi Vezišnice. Ta dogodek je še toliko pomembnejši, saj je to prva takšna odstranitev ovir v regiji.

“Pozdravljamo pobudo za odstranitev zastarelih, nezaželenih in nefunkcionalnih ovir na rekah in se z veseljem pridružujemo pozivu nevladnih organizacij. Na ta način Občina Pljevlja in širša skupnost neposredno prispevajo k doseganju okoljskih ciljev, tako nacionalnih kot mednarodnih, zlasti v kontekstu izboljšanja ekološkega stanja rek, «je povedal Mervan Avdović, podpredsednik Občine Pljevlja.

Medtem ko so v Severni Ameriki pred nekaj desetletji spoznali pomen odstranjevanja starih in nefunkcionalnih ovir, se je v Evropi ta trend začel pred desetletjem. Iz leta v leto se odpravlja vse več ovir, še posebej, ker je v strategiji EU za biotsko raznovrstnost ugotovljeno, da je treba do leta 2030 vrniti 25.000 km rek v svoje naravno stanje. Poleg tega takšni projekti neposredno podpirajo ukrepe za izboljšanje okoljskega stanja, ki jih določa Okvirna direktiva o vodah, k čemur se je zavezala Črna gora.

»Občina Pljevlja je prepoznala priložnost za odstranitev treh jezov na reki Vezišnici in se s tem pridružila pozivu, ki ga je WWF Adria poslala občinam ter javnim ustanovam v Črni gori in na Hrvaškem. Glede na to, da z odstranitvijo teh treh jezov na Vezišnici, le ta znova postaja reka prostega toka, smo še posebej veseli, da je prav to lokacija prve odstranitve ovir v regiji. Podobne uspehe želimo ponoviti na Hrvaškem in v Sloveniji ter nadaljevati z dobrim sodelovanjem tudi v Črni gori, kjer je tudi Ministrstvo za ekologijo, prostor in urbanizem izrazilo željo po sodelovanju, «je povedala Branka Španiček, koordinatorka pobude Odstranjevanje ovir v WWF Adria.

Z odstranitvijo ovir na rekah se ponovno vzpostavi naravna dinamika pretoka vode, omogoči se ribam in drugim vrstam, ki živijo v rekah gibanje navzgor in navzdol ter se znatno zmanjša nevarnost poplav, upočasni se procese, ki lahko vodijo do nižje ravni podtalnic, ki so vir pitne vode. Reke opravljajo številne funkcije, ki koristijo našim skupnostim in nam samim, od oskrbe s pitno vodo in hrano, do uravnavanja učinkov

podnebnih sprememb in zmanjšanja tveganja suš in poplav. Zato so pobude, kakršna se je začela danes v občini Pljevlja, izjemno pomembne, tako za naravo kot za družbo kot celoto.

Brez sodelovanja Opčine Plevlja in pristojnega ministrstva ter brez podpore Športno-ribiškega kluba “Lipljen-Pljevlja” to ne bi bilo mogoče. V projektih varovanja narave je izrednega pomena, da so vsi deležniki, kot tudi lokalne skupnosti, soglasni in podpirajo projekte ter da se spoštuje vse standarde strokovnosti in državnih predpisov.

Tamara Brajović, generalna direktorica Direktorata za naravo na Ministrstvu za okolje, prostor in urbanizem, je poudarila, da je to šele začetek sodelovanja pri prepoznavanju lokacij in števila neučinkovitih ovir, ki bo omogočilo sprostitev več deset kilometrov vodotokov in obnovitev biotske raznovrstnosti rek. »Ta pobuda ni le težnja ministrstva, da doseže evropske standarde in uresničuje svoje obveznosti do Evropske unije, ampak tudi želja, da črnogorski javnosti razloži pomen teh dejavnosti. Pomembno je našim državljanom razložiti in jih ozavestiti o pomenu biotske raznovrstnosti, pravzaprav o posledicah, ki nastanejo, ko so naravne vrednote podrejene individualnim interesom zaradi malomarnega in neprofesionalnega pristopa z nepredvidljivimi posledicami, v škodo splošnega interesa, “je dejala Brajović.

WWF Adria upa, da se bodo v prihodnjem obdobju tudi druge občine v Črni gori odzvale pozivu, ki so jim ga poslali v začetku tega leta, da bi se sistematično pristopilo k odstranitvi več sto starih in neučinkovitih ovir na črnogorskih rekah.

Izboljšanje ekološkega stanja reke Vezišnice je del skupnih aktivnosti WWF Adrie, občine Pljevlja, društva “Da zaživi selo”, Eko-ekipe in organizacije TNC (The Nature Conservancy) za zaščito zgornjega toka reka Ćehotina, kjer trenutno potekajo raziskave kot predpogoj zaščite v prihodnosti. Vse to so priložnosti za dolgoročen in trajnosten razvoj celotne pljevaljske regije v luči zelene in poštene tranzicije.

V kolikor veste, kje bi morali odstraniti stare in nefunkcionalne ovire – pregrade na potokih in rekah v Sloveniji, ki ne služijo več svojemu namenu, nam podatke pošljite na info@alpeadriagreen.com ali nam javite na GMS: 051 311 450.

NAJ REKE IN POTOKI TEČEJO SVOBODNO, LE TAKO BOMO V NJIH OHRANJALI ŽIVLJENJE!

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Donirajte

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: