c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

EKO PATRULJA AAG v Sodincih v Občini Ormož


V AAG smo dobili prošnjo prebivalcev iz Sodincov v Občini Ormož, da naj AAG ukrepa, v zvezi s sporno čistilno napravo, zaradi katere imajo bližje živeči stanovalci (50-100 m od ČN) nenehne težave z emisijami smradu, izlivanjem odpadnih vod v okolico, poplavljanjem kanalizacijskega sistema in tudi izlitja povratnih fekalnih vod v stanovanjske hiše.

Investitor – občina je z izigravanjem zakonodaje in proti volji občanov umestila čistilno napravo v bližino stanovanjskih hiš na vodovarstvenem območju. Za ČN je izbrala eno najcenejših in manj zanesljivih tehnologijo čiščenja odpadnih komunalnih vod.

Po izgradnji čistilne naprave je v poskusnem obdobju obratovanja že prišlo do zalitja čistilne naprave in kanalizacijskega sistema, ter prelivanje odpadnih vod v okolico. Po uporabnem dovoljenju in zagonu, pa so se že pričele prve emisije smradu, čistilne grede pa so se pričele mašiti, da so odpadne vode neprestano na površju. Po večjih padavinah in izpadih električne energije so se odpadne fekalne vode pogosto izlile iz gred ČN v okolico.

Okoljska inšpekcija in upravljalec – komunalno podjetje se s tovrstnimi težavami niso ubadali. Prav tako s pritožbami vaščanov zaradi smradu in nenavadnih dogodkov na ČN. 

Nato je bil ugotovljen še pogin rib v potoku, kar so slednji spet pojasnjevali, da čistilna obratuje v skladu z vsemi predpisi.

Situacija je postajala vedno bolj sumljiva, zato sem pridobil poročila o inšpekcijskih nadzorih in monitoringih o čistilni napravi, ki so pokazali alarmantne ugotovitve. ČN je po 3 letih obratovanja in pri 40% obremenitvi v eni od meritev za 100% presegla dovoljeno mejno vrednost KPK in BPK5. Naslednje leto pa pri eni od merilnih presegla mejno vrednosti za 400%. Prekoračeni parametri se ujemajo z obdobjem, ko je bil ugotovljen pogin rib v potoku in sicer februarja 2017. Okoljska inšpekcija z upravljalcem takrat ni ugotovila nobenih nepravilnosti. V poročilu je navedeno, da je ČN ustrezno delovala, na iztoku bistra voda brez usedlin in brez neprijetnih vonjav. V potoku ni bilo pogina rib. Sočasno je kmetijska inšpekcija ugotovila pogin rib, sumljivo delovanje ČN, beli izcedek iz ČN v potok in močan smrad okrog ČN. 

2018 je nato okoljska inšpekcija izdala odločbo o sanaciji ČN zaradi prekomernega obremenjevanja okolja. Nekaj mesecev po sanaciji je ob neurju čistilno poplavilo ob tem pa prišlo še do izlitja fekalnih vod iz kanalizacije v garažo stanovanjske hiše. Po tednu dni je za salmonelo hudo zbolel 1 leto star otrok in bil teden dni hudu dehidriran v bolnišnici. Upravljalec je seveda odgovornost za izlitje zanikal in zahteval, da si gospodinjstva uredijo varnostne sisteme in prečrpališča proti poplavljanju. 

Prosili so tudi za strokovno pomoč in rešitve inženirsko zbornico, projektante čistilnih naprav oziroma kemijske tehnologe in podjetja za urbanizem. Prvotni namen je bil ugotoviti, kaj je s ČN narobe in kako izboljšati delovanje, za vaščane najpomembnejše pa, kako preprečiti smrad, saj občina in komunala nista ukrepali. Strokovna skupina je bila zgrožena nad celotno situacijo in enotna, da se kaj veliko na tej ČN ne da narediti, saj je tehnologija neprimerna, neučinkovita ter ni bistvenih rešitev za izboljšave ni, razen druga tehnologija ČN.

Večkrat so vaščani poskušali pojasniti težave s čistilno napravo, se pritoževali na smrad a pri pristojnih ustanovah brez uspeha. Tako občina kot upravljalec so vztrajno pojasnjevali, da čistilna deluje v skladu z vsemi predpisi in standardi. Predvsem zato bi bilo potrebno narediti neodvisne meritve iztokov. Naposled sem dal izdelati izvedensko mnenje oziroma strokovno študijo in revizijo projektov, kjer so izpostavljene številne pomanjkljivosti in nepravilnosti pri izgradnji in obratovanju čistilne naprave. Tudi v smislu nekvalificiranih izdelovalcev projekta, neupoštevanju predpisov, standardov, okoljske zakonodaje pri projektu, neustrezna izvedba itd. Bistvena pa je ugotovitev, da čistilna glede na standarde ne ustreza nazivni moči, saj je glede na predpise pol manjša, kot je deklarirana. Torej občina goljufa tudi glede zmogljivosti naprave. To tudi pojasnjuje, zakaj je ČN že pri 45% obremenitvi bila vir čezmernega obremenjevanja okolja.  

Vaščani kljub vsemu niso nič dosegli. Preostalo nam je še pravdanjem, kjer pa ima občina seveda finančno, politično in kadrovsko premoč nad nekaj posamezniki, ki iščejo pravico.

Okoljska inšpekcija je že posredovala več krat, iz zapisnikov pa je razvidno, da v večini primerov ni ugotovila nepravilnosti. Tudi sedaj ob večmesečnem iztekanju odpadnih vod iz ČN v okolico vodovarstbvvenega območja in potem v potok je v zapisniku navedla zgolj ugotovitev, da je zamašena greda na ČN in odredila sanacijo. Za prijave in opozorila so prijavitelji deležni graje in groženj. Lansko leto je ob iztekanju odpadne vode v okolico bilo klicano na 112. Odzval se je načelnik civilne zaščite, ki je sočasno uslužbenec komunalnega podjetja in dogodek zavedel kot lažno prijavo, prijavitelja snemal v obraz in mu grozil z ovadbo zaradi lažne prijave. 

Občina je po podaji tožbe vaščanov pričela z improviziranimi rešitvami na čistilni. Najela iste projektante, ki so že prvotno pogrešili s projekti. V letu 2021 pričela s prečrpavanjem in zlivanjem fekalnih vod po površju ČN, oranjem in prekopavanjem čistilnih gred, dodajanjem encimov, škropljenjem po ČN itd. Z vsemi ukrepi ja povzrožala enormne neprijetne vonjave, več kot pol leta. Rezultati pa so spet porazni, saj so od novembra 2021 in do nedavnega neprekinjeno tekle iz čistilne naprave in iz tal ob ČN fekalne vode v okolico. Ob seznanitvi občinske komunalne inšpekcije in upravljalca, slednji sploh niso nič ukrepali vse do marca 2022. Pojasnili pa, da je zaradi taljenja snega čistilna malo bolj obremenjena in pač teče iz čistilne, čeprav okoljevarstveno dovoljenje prepoveduje izlivanje in ponikanje odpadnih komunalnih vod na vodovarstvenem območju.

V Alpe Adria Green smo se na prošnjo občanov odzvali in v soboto 12.03.2022 izvedli EKO PATRULJO. Ta je ugotovila, da se v temu času izvaja nadgradnja čistilne naprave. Odpadne vode se prečrpavajo iz greznice (po bližnjici) na 3/4 in 4/4 gredo. Na 3/4 gredi tečejo čez polovico grede odpadne vode po površju.. Take neprečiščene tekočine tečejo v potok na vodovarstvenem območju komunalnega vodovoda občine ormož. V petek 11.3.2022 se je pričelo z izkopavanjem mulja na 2/4 gredi, kjer se je mulj le prekopaval na kupe namesto,da bi postopoma odpeljal. Iz tega kupa izhajajo enormne neprijetne vonjave bliže, ki so jih prisiljeni vonjat tamkaj živeči prebivalci.

Končna ugotovitev EKO PATRULJE AAG je, da je projektantska rešitev med sanacije čistilne naprave slaba. Med časom sanacije se (ne)onesnažuje okolica in potok ter posledično ogroža bivalno okolje. Kontrola in vzorčenje izpustnih odpadnih voda v času sanacije v potok se ne izvaja. V okoljevarstvenem dovoljenju za ČN je jasno napisano, da izlivanje odpadne komunalne vode na vodovarstvenem območju ni dovoljeno.

Voda potoku je motna, rjava in penasta v njej pa se nahajajo ribe, ki so zaradi izpusta neočiščene vode ogrožene.

Zaradi ugotovitev EKO PATRULJE AAG in zaradi vsega zgoraj navedenega bomo v AAG podali pritožbo na inšpekcijske služe in drugim pristojnim službam,

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: