c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Izjava za javnost: V Lesonitu je bil požar


Po zadnjem požaru v LESONITU v IlirskI Bistrici AAG podaja naslednjo

IZJAVO ZA JAVNOST

V ilirskobistriški tovarni Lesonit je 16.05. 2022 popoldne zagorelo. Bolj kot ogenj je okoliške krajane prestrašilo precej dima, saj so množično klicali gasilce. Zagorela je sicer linija za proizvodnjo plošč, vzrok za požar pa bo raziskala policija. Okoliški krajni niso prejeli nobenega obvestila od civilne zaščite, pravtako pa niso bile izvedene meritve emisij, ki bi lahko vsebovale strupene pline. Te so se širile z zrakom v okolje in so jih vdihavali ljudje!

Kot je znano Alpe Adria Green sodeluje v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za šeritev proizvodnje Lesonita. V postopek smo se vključili zaradi vzoka ker nasprotujemo povečani proizvodnji v tej tovarni. Zahtevamo, da naj se najprej posodobi sedanja proizvodnja in da se izboljšajo pogoji dela ter posodobi požarno varnost. Zadnji požar samo potrjuje naše zahteve, da je potrebno Lesonit najprej posodobiti, potem pa se lahko prične razmišljati o povečanju proizvodnje.

Na javni obravnavi na ARSO 14.3.2022 smo izpostavili dejstvo, da Lesonit že pri sedanji proizvodnji ne obvlada tehnologije. Zato imajo v Ilirski Bistrici večkrat lesen prah in smrad z mešanico plinov, ki krajanom ni znana, med njimi je lahko tudi formaldehid, ki je karcinogen.

Po obravnavi smo dobili še dodatno gradivo, ki ga je Lesonit predložil ARSO. Na to gradivo smo imeli naslednje pripombe:

 • Alpe Adria Green (AAG) zahteva zavrnitev vloge Lesonit, d.o.o., Ilirska
  Bistrica za pridobitev IED okoljevarstvenega dovoljenja (OVD)
 • AAG Zahteva revizijo vplivnega območja v OVD za Lesonit d.o.o.
 • Lesonit, d.o.o, Ilirska Bistrica, z dejavnostjo s šifro C16.210 – Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa (v nadaljevanju Lesonit) vlaga dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega (IED) –povečanje obsega obratovanja.
  A. Alpe Adria Green (v nadaljevanju AAG), ki ima status organizacije v javnem interesu na področju okolja in narave zahteva, da se vloga firme Lesonit, d.o.o. za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega (IED) – povečanje obsega obratovanja, zavrne.
  B. Obenem AAG zahteva, da se revidira vplivno območje v OVD za Lesonit d.o.o., z vključitvijo javnosti po Aarhuški konvenciji, zaradi njegove pogoste prekoračitve in v povezavi s pridobitvijo IED OVD, kjer se Lesonit sklicuje spet zgolj na območje znotraj ograje.
  C. AAG hkrati vključuje pravne interese krajanov v postopku pridobivanja IED OVD in pri reviziji obstoječega OVD.
  D. AAG odgovarja na pojasnila oziroma odgovore na dopis AAG iz 19.10.2022
  E. AAG zahteva, da se najprej sanira obstoječa proizvodnja in potrjuje navedbe iz ustne obravnave dne 14.3.2022
  V nadaljnjem utemeljujemo svojo zahtevo, kot sledi:
  A. NAČELO PREVIDNOSTI
  B. VPLIVNO OBMOČJE
  C. ZAŠČITA KRAJANOV

…  Nadaljujte z branjem→

Zaradi naše zahteve za zavrnitev vloge Lesonit, d.o.o., Ilirska Bistrica za pridobitev IED okoljevarstvenega dovoljenja (OVD) je ARSO 04.05.2022 odstopil zahtevo Ministerstvu za okolje in prostor.

Ko bo MOP odločilo o naši zahtevi za zavrnitev vloge Lesonita vas bomo o tem obvestili na naši spletni strani ter preko medijev.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: