c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

LOVCI BODO Z BLAGOSLOVOM UPRAVNEGA SODIŠČA LEGALNO POBILI 222 MEDVEDOV


IZJAVA ZA JAVNOST

Upravno sodišče Republike Slovenije je 16.6.2022 sprejelo odločitev v kateri je zavrnilo tožbo nevladne organizacije Alpe Adria Green (AAG) zoper dovoljenje za kvotni odstrel 222 osebkov rjavega medveda, ki ga je februarja 2022 izdalo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Pritožba zoper sodbo ni dovoljena.

V senatni sestavi sodnic Irene Grm kot predsednice ter članic Jonike Marflak Trontelj in Mojce Mlakar, je sodišče razsodilo, da se zavrne tožba zoper letošnje dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor za usmrtitev 222 rjavih medvedov. O relevantnosti ekspertize, na katero se sklicujejo dovoljenja za kvotni odstrel medvedov sta pričala profesorja Jerina in Skrbinšek, ki sta ekspertizo soustvarjala. V vsebini sodbe je razvidno, da je sodišče upoštevalo le ekspertizo profesorja Klemna Jerine, ki je s to ekspertizo postal redni profesor in predavatelj predmeta Lovstvo na Biotehniški fakulteti, oddelek za Gozdarstvo. Največkrat je g. Jerina kot argument za odstrel 222 medvedov poudarjal strah človeka pred medvedom. G. Jerina je tudi član strokovno-znanstvenega sveta LZS.

Sodišče je prav tako sprejelo razlago g. Jerine, da krmljenje ni vzrok za povečanje populacije medveda. V Strategiji o upravljanju rjavega medveda, ki jo poleg omenjene ekspertize MOP prav tako navaja pri izdaji dovoljenj za kvotni odstrel medvedov, je zapisano: »Še posebej je krma lahko pomembna spomladi in v jesenskem času – hiperfagija, zlasti v letih s slabimi obrodi bukve, ko njen energijski delež lahko znaša na nekaterih območjih do 2/3 vse zaužite hrane medveda, pozimi pa lahko naraste celo do 100 %«

Sodišče nikjer ne upošteva, da podatkov od lovskega turizma in zaslužka ne vodi nobeno ministrstvo in jih nismo uspeli pridobiti ter da Zavod za gozdove na svoji spletni strani uvršča medveda med lovne vrste, medtem ko je na LZS in MOP objavljen cenik lova na medveda (do 6.500 eur). V medijih smo izvedeli, da Slovenska turistična organizacija promovira Slovenijo kot turistično destinacijo v drugih državah EU z gastronomsko ponudbo medvedjega mesa (medvedjih šap), saj ga je javno pripravljala slovenska kuharska mojstrica Ana Roš na promociji Slovenije v Amsterdamu, prav tako so z medvedjim mesom postregli britanskemu premierju takoj zatem, ko je sodišče zavrglo tožbo nevladne organizacije Alpe Adria Green, ponudba medvedjih šap in medvedjega mesa je javno promovirana na spletnih straneh restavracij, mesnic, turističnih kmetij in podobno.

Upravno sodišče RS je očitno mnenja, da habitatna direktiva dovoljuje odstrel osebkov ogroženih vrst na podlagi predvidevanja, da bo 222 medvedov ogrozilo zdravje ljudi oziroma njihovo premoženje in zato letni odstrel 222 medvedov ne dojema kot kvotni odstrel. Prav tako je priča na sodišču (prof. Skrbinšek) potrdila, da se v Sloveniji z monitoringom medveda prične šele leta 2023.

Novico o zavrnjeni tožbi sta 20.7.2022 objavili Lovska zveza Slovenija (LZS) in medij Nova24tv, še preden je bila sodba objavljena na spletni strani sodišča in preden je informacijo prejela tožeča stranka (Alpe Adria Green). Nova24tv je objavila novico z naslovom: »Upravno sodišče prvič ustavilo Alpe Adria Green, ki je pripomogla k ekspanziji medvedov in številnim konfliktnim situacijam s kmeti.«

Podobna javna razprava kot pri nas o rjavem medvedu, je potekala v Nemčiji v letu 2019 o volku. Nemško zvezno ministrstvo za okolje je dalo jasno vedeti, da evropska zakonodaja dopušča le odstrel posameznih, problematičnih posameznikov, ne more pa vlada odrediti lova na  določeno število živali zavarovane vrste. Dodali so, da lov niti ne pomaga preprečevati konfliktov. Evropska komisija je istega mnenja in je zato sprožila že dve tožbi proti Finski pred Sodiščem EU. Napotki o uporabi 16. člena Direktive določajo (31. točka): dovoljena je le usmrtitev konkretnih posameznikov: »clear authorisations that can be related to particular individuals or groups of individuals«. MOP z ničemer v Dovoljenju ne opravičuje dejstva, da se ista evropska zakonodaja v
Sloveniji tolmači popolnoma drugače. Sprejemljive in zakonite so le posamične odločbe o usmrtitvah, ki jih MOP tako ali tako redno izdaja in ciljno izloči iz populacije konfliktne medvede, ne pa tistih, ki so se po naključju znašli ob napačnem času na napačnem mestu.

Sodišče EU je že večkrat presodilo, da je treba 16. člen Direktive o habitatih razlagati ozko. Vsako odstopanje mora temeljiti na znanstvenih geografskih, okoljskih in bioloških podatkih. To je bilo poudarjeno in potrjeno tudi v zadnji odločitvi sodišča v oktobru 2019 v primeru Finske, ko je evropsko sodišče spoznalo Finsko odgovorno za nespoštovanje določb evropske zakonodaje in poudarilo stroge zahteve po spoštovanju načela previdnosti pri poseganju v zavarovane živalske vrste in zahtevo po strogem spoštovanju pogojev Direktive o habitatih.
Ogrožene vrste ni dovoljeno namerno ubijati ne v naravi, ne v naseljih. Načelo previdnosti se v tem postopku izdaje dovoljenja za odstrel 222 medvedov manipulativno uporablja ob razlagi, da se je pri predlogu odstrela 335 medvedov upoštevalo načelo previdnosti, zato se je podal predlog odstrela 222 medvedov. Previdnostno načelo, ki je temeljno načelo evropske okoljske politike določa, da v primeru dvoma prevlada korist varstva okolja pred drugimi interesi. Medtem, ko se medvede krmi, dovoli kvotno odstreljevati za trofeje in prodajo mesa, je dvom v prevlado koristi okolja pred interesi dobička in zadovoljitve človekovih interesov (šport, trofejni lov) pri odstrelu 222 medvedov, neizogiben.

Medtem ko so lovci v Sloveniji govorili o zaščiti medveda in tako upravičevali njegovo krmljenje, je bil njihov pravi cilj, da medved znova postane in ostane redna lovna divjad. V bližino naselij medveda privablja intenzivno krmljenje lovcev, ki medveda navajajo na lahko dostopno hrano, da bi ga lažje uplenili – medveda ustrelijo, ko pride po hrano, iz varnih prež.

Dopolnilno krmljenje je eden od razlogov za višjo stopnjo rasti populacije medvedov v Sloveniji. Krmljenje medveda skrajša obdobje zimskega počivanja, saj mu ni treba iskati hrane v naravi. Kar 40 % medvedje prehrane predstavlja krma, ki jo nastavi človek. Ni dvoma o učinkih krmljenja na povečanje populacije medveda. Najučinkovitejše reševanje konflik-tov med človekom in medvedom, oziroma bistveno boljša alternativa kot poboji je, da se medvedom onemogoči dostop do visoko kalorične krmne hrane – za primer navajamo ameriško državo Mine-sotta, kjer so prepovedali krmljenje z medvedom in uvedle visoke kazni za kršitelje, s čemer se je zmanjšalo razmnoževanje medvedov, populacija medveda pa se je stabilizirala. Očitno narava lažje vzpostavi ravnovesje, kot lovci.

Na področju sobivanja človeka z medvedom Slovenija povsem ignorira javnost, Vrhovno sodišče EU in smernice Evropske komisije, kot tudi pretekle razsodbe lastnega Upravnega sodišča in Ustavnega sodišča.

  • Povezava:

SODBA V IMENU LJUDSTVA

Upravno sodišče do končne odločitve zadržalo dovoljenje za odstrel 222 medvedov

#skupajsmoAAG #togetherAAG #заједносмоAAG #заедносмеAAG

#zajednosmoAAG #insiemesiamoAAG

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: