c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG vložila kazensko ovadbo zaradi onesnaževanja reke Rižane, ki ga je odkrila EKO PATRULJA AAG


Ekološka patrulja AAG je ob 19. uri, 20. avgusta 2022 na Mostičju, KS Črni Kal ugotovila je da  iz  izliva pritoka Žaneštra (k.o. 2614, parc št.3881, naravno vodno javno dobro) v reko Rižano priteka onesnažena voda. Ker potok priteka iz kamnoloma Griža ki ga upravlja podjetje VOC Ekologija d.o.o, predvidevamo da gre za vdor mulja, po vsej verjetnosti iz kamnoloma zaradi neustreznega prestrezanja mulja. Poznano nam je da prihaja do izpiranja laporja v potok Žaneštro zaradi neurejenega odvodnjavanja na območju kamnoloma, ki nima nobenih usedalnikov za mulj.

Zaradi tega se mulj  iz odlagališča v kamnolomu Griža neposredno odplavi v potok, to je lahko zelo škodljivo za organizme, ki živijo v potoku, iz več razlogov:

  • mulj lahko zamaši škrge ribam in drugim makro nevretenčarjem (raki, žuželke, polži, školjke), ki živijo v potoku, zaradi česar se zadušijo in poginejo.
  • Mulj, suspendiran v vodi, vpliva na to, koliko sončne svetlobe lahko prodre v vodo. Vodne rastline potrebujejo sončno svetlobo za fotosintezo, ki proizvaja hrano za rastline (ki so nato hrana za ribe, makro nevretenčarje, vodne ptice itd.) in kisik (ki je ključnega pomena tudi za druge organizme, ki živijo v potoku).
  • Mulj tudi temni vodo. Vsi vemo, kako se počutijo temna oblačila na sončen dan – vroče je. Tudi temna voda se segreje in toplejša kot je voda, manj raztopljenega kisika lahko zadrži. Brez ustrezne količine raztopljenega kisika ribe in drugi vodni organizmi poginejo.

Odlagališče kamnolom Griža  mora imeti, nameščene usedalnike, ti so zasnovani tako, da zbirajo vso muljno vodo z mesta in jo hranijo nekaj dni, dokler se ves mulj ne usede na dno in se čista voda sprosti z usedalnika v potok.

Vse slike foto: EKO PATRULJA AAG

Kot dokaz, kakšno je bilo stanje v kamnolomu Griža in potoku  Ženeštra navajamo ugotovitve Alpe Adria Green z dne 17.04.2021, pred pričetkom odlaganja gradbenih odpadkov iz drugega tira v kamnolom Griža. AAG je ta dan  izvedel EKO PATRULJO VODNI VIRI NA OBMOČJU KAMNOLOMA GRIŽA. Ena izmed ugotovitev je bila:

“Na koncu smo si ogledali tudi iztok potoka v Reko Rižano, ki je po osmih letih zopet čista ter polna življenja. Pred zaprtjem kamnoloma pa je bila zaradi prahu po vsakem dežju mlečne barve. Glede na to, da je pobočje kamnoloma na delu povodja hudournika Ženeštra, ki se izteka v strugo reke Rižana, menimo, da je lokacija za ravnanje z gradbenimi odpadki in za postavitev asfaltne baze povsem nesprejemljiva. Za prebivalce obalnih občin je reka Rižana neprecenljivega pomena. Rib ob pritoku potoka Ženeštra v reko ni bilo, zdaj so. Znano je, da drobni prah uničuje škrge rib in dihalne poti drugih organizmov, zato je življenje izginilo. “

Glede na to, da je pobočje kamnoloma na delu povodja hudournika Ženeštra, ki se izteka v strugo reke Rižana, menimo, da je lokacija za ravnanje z gradbenimi odpadki in za postavitev asfaltne baze povsem nesprejemljiva. Za prebivalce obalnih občin je reka Rižana neprecenljivega pomena, saj predstavlja pomemben rezervni vodni vir za priobalne občine, ki “brezglavo” z podporo MOP iščejo rešitev za nov vodni vir z zajezitvijo potoka Padež, za oskrbo z vodo v priobalnih občinah, namesto, da bi izbrali bolj smiselno varijanto čez že poseljeno področje, kjer bi potegnili 38 km cevovoda od Malnov preko na novo postavljene vodarne Kovod.

Povezava: https://alpeadriagreen.org/2021/04/20/ekoloka-patrulja-aag-vodni-viri-na-obmocju-kamnoloma-griza/

Iz AAG smo zainteresirani javnosti 20.08.2022 preko e-pošte poslali obvestilo o onesnaženosti reke Rižane. Z povratno e-pošto smo na AAG 21.08.2022 od občana, ki ne želi biti imenovan prejeli obvestilo s slikami, da je ob pregledu terena zaradi izliva bele emulzije iz potoka Žaneštra v reko Rižano našel vir onesnaženja in to na območju nekdanjega kamnoloma Griža. Ves kamnolom poln navoženega laporja, izkopanega pri vrtanju predorov drugega tira ( količine so OGROMNE ), je pa tudi onesnažen s plastiko.

Kosčki plastike oz. plastičnih niti so kakih pet centimetrov dolgi in kakšen milimeter široki. Verjetno gre za plastične niti, ki jih uporabljajo kot dodatk betonu za večjo trdnost, morda jih celo namensko posipajo po kupih laporja, da tako učvrstijo teren. Lapor na robovih in na vrhu prekrijejo z neoporečno rjavo zemljo in tako skrijejo onesnaženi material. To predstavlja resen okoljski problem – saj bo prej ali slej ta plastika v obliki mikroplastike prišla tudi v vodotoke. ( e-pošto hranimo v arhivu AAG).

Iz slik je razvidno, da ne gre samo za lapor. Laporju so primešane tudi druge snovi, ki na prvi pogled spominjajo na odpadno plastiko in mikroplastiko.

V kolikor je to res ta dejavnost zbiranja gradbenih odpadkov v kamnolomu Griža lahko  povzroči kontaminacijo vod z mikroplastiko. Zaradi razširjene kontaminacije mikroplastiko zaužijejo številne vrste prostoživečih živali, vključno z ribami in školjkami. Če je mikroplastika povezana s kemikalijami se absorbira iz okolja, obstaja skrb glede fizikalne in kemične toksičnosti. Pojavljajo se tudi dokazi o toksičnosti in epidemiologiji mikroplastike.

Plastika je dragocen uporaben material, ki se uporablja za izdelavo večine predmetov v vsakdanjem življenju; vendar pa so v današnjem svetu slabo upravljanje, nepravilno ravnanje in zloraba plastike povzročili onesnaženje z miikroplastiko ( v nadaljevanju MP) na vseh področjih vodnega okolja, od najvišje uvrščene pelagične plasti do sedimentnih kamnin vodnega dna. Ker je MP v izobilju v vodnih ekosistemih, imajo ribje vseh vrst enostaven dostop do njih. Vse več raziskav dokazuje, da je MP strupena za ribe. MP se lahko po zaužitju zbirajo v prebavilih rib in nato razpršijo v druga telesna tkiva. MP lahko povzroči različne zdravstvene težave pri ribah. Strupene snovi in ​​nevarni mikrobi se lahko potencialno prenašajo na ribe preko MP. Ljudje jemo plastično »obogatene« ribe in smo izpostavljeni mikroplastičnim delcem. Kot posledica pa se pojavijo izbruhi kroničnih bolezni, posledice katerih trpijo ljudje. 

Onesnaženje reke Rižane je bilo 21.08.2022 prijavljeno na MOP in na policijo s strani člana UO AAG pa niso takoj ukrepali ( e-pošto hranimo v arhivu AAG). Za regional obala so iz okoljske inšpekcije 23.08.2022 sporočili: “Pobudo za izvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi vdora mulja iz pritoka Žaneštra na Mostičju, KS Črni Kal, smo prejeli 21. avgusta. Inšpekcijski postopek še ni bil uveden.” Inšpekcijski nadzor bodo uvedli ko ne bo moč pridobiti dokaznega materiala. V članku regional obale je tudi podano mnenje o onesnaženju reke Rižane s strani RD Koper.

V kamnolomu odlagajo sporen gradbeni material iz trase drugega tira. Območje v glavnem na kraško, izcedne vode iz odlagališča pa odtekajo v potok Žaneštra, posedično pa tudi v reko Rižano.

Zaradi vsega zgoraj navedenega sklepamo , da zaposleni  na  MOP in MZI   bodisi namerno bodisi iz malomarnosti ne izpolnijo svoje obveznosti.

Zaradi neukrepanja inšpekcijskih služb se onesnaževanje tal in vode  na območju kamnoloma Griža, ki ga upravlja podjetje VOC Ekologija d.o.o , še vedno nadaljuje. Ogrožen je potok Žaneštra, posedično pa tudi reka Rižana, ker se potok izliva vanjo.

Zaradi vsega zboraj navedenega in zaradi dejstva da primorska porebuje zaradi izjemne suše vsako kapljo vode za ljudi in floro ter favno je AAG 26.8.2022 vložil na policijo Kezensko ovadbo proti odgovornim, ki so dovolili odlaganje “gradbenega materiala” v kamnolomu Griža, upravljavcu ter odgovornim za nadzor stanja v kanolomu Griža in s tem povezanem stanjem v potoku Žaneštra in reke Rižane.

#skupajsmoAAG #togetherAAG #заједносмоAAG #заедносмеAAG

#zajednosmoAAG #insiemesiamoAAG

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST

 
%d bloggers like this: