c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Prejeli smo: okoljevarstveniki branijo zaščiteno naravno bogastvo Šodroš – Dunavac


SPOROČILO ZA JAVNOST

Od pristojnih institucij Republike Srbije zahtevamo nujno deeskalacijo nepotrebnih napetosti, ki jih je povzročil včerajšnji policijski blitzkrieg, da ne bodo več sramotile mesta Novi Sad, Policijske uprave Novi Sad, državljanov ali podjetja CRBC.

Zadeva je preprosta. Pomembno je, da dokumentacija, ki so jo sebično hranili do sedaj (ali pa je nimajo?), ugleda luč sveta in je odprta za javnost. Zakaj je to tak problem in ni problem šikanirati policijo, da preživi cele noči v gozdu na mrazu za mizerne plače in interese zasebnikov?

Župan Miloš Vučević se obvezuje, da javnosti na vpogled predstavi naslednjo dokumentacijo, da preneha z žalitvami, omalovaževanjem in lažmi o včerajšnjem evidentnem nasilju nad ženskami, starejšimi in aktivistkami. Naj umakne provokatorje in tepeže. Vse skupaj dobiva obrise njegove osebne sovražnosti do okoljsko ozaveščenih državljanov, v ozadje pa postavlja dejstva, pravzaprav pomanjkanje dokumentacije, med katero manjka glavna – projekt mostu. Vabimo ga, da ob napovedanem odhodu enkrat v življenju postane župan Novega Sada, ne strankarski, in da javnosti pove, da so novomeška mestna uprava, JP “Urbanizam”, kot tudi spremljevalne republiške institucije, so odpovedale.

Da nimajo vse potrebne dokumentacije in da so si ta most izmislili zaradi pritiska investitorjev, da bi novosadsko obalo uredili za stanovanja. Če je bil most amortizer, se je izkazalo, da je povzročil dodaten glavobol, kajti kdo bi si mislil, da bi se lahko Novosađani uprli mostu?

Ne protestirajo proti mostu, protestirajo proti mestu, kjer so pred 70 leti načrtovali most. In kakšen argument je to, ko pa se načrti vsakodnevno krojijo na zahtevo različnih investitorjev? Načrt pred 70 leti je bil tukaj gozd in kaj bomo zdaj?

1. Zahtevamo, da predstavniki podjetja CRBC javnosti predstavijo dovoljenja za začetek gradbenih del za začetek del na izgradnji mostu v podaljšku Bulevarja Evrope ter arhitekturni projekt mostu. na podlagi katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje.

2. Župana Miloša Vučevića pozivamo, da pogodbo s podjetjem CRBC predstavi javnosti. Če občani plačujejo te županske sanje iz davkov, je najbolj osnovni red, da vedo, koliko je.

3. Zahtevamo, da se gradbena inšpekcija odpravi na teren in pred občani ugotovi ali gre za zakonit začetek gradbenih del ali pa se je začetek črne gradnje zgodil včeraj.

4. Od JP »Vojvodinašume« zahtevamo, da gre na teren in ugotovi, ali je bil posek belega topola na Šodrosu v juniju 2022 zakonit ali nezakonit ter da pravne osebe, ki so storile prekršek, odgovarjajo. Če je mogoče preganjati državljane, ki nenasilno branijo naravo, je treba preganjati tudi tiste, ki uničujejo javno dobro.

5. Zahtevamo, da JP “Urbanizam” javnosti predstavi dokument Strateške presoje vplivov na okolje, kot tudi ukrepe za omilitev posledic aktivnosti, ki so predvidene z izvedbo Generalnega urbanističnega načrta Novega Sada do leta 2031. Tu mislimo predvsem na študije, ki analizirajo posledice premika nasipa na Kamenički adi, betoniranja in zapiranja Šodroša, spreminjanja Dunavca v bazen za kajakaške steze, urbanizacije ladjedelnice v nasprotju s prostorskim načrtom Republike Srbije ter kakšni omilitveni ukrepi bi bili sprejeti, če bi se dela izvajala.

5a. Strateška presoja vplivov na okolje za PGR Moste v razširitvi Bulevarja Evrope, ki so jo bili dolžni narediti ob upoštevanju Sklepa o določitvi vrste planskih aktov, za katere se izdeluje strateška presoja vplivov na okolje na področju urejanja prostora in urbanizma. . (“Uradni list Mestne občine Novi Sad”, št. 48/2009).

6. Zahtevamo, da podjetje “Millenium team” javnosti pokaže dokument, ki jim daje dovoljenje za izvajanje del razminiranja na območju Šodroš, ter Naravovarstvene pogoje, ki bi jih morali prejeti od Pokrajinskega zavoda za varstvo narave.

7. Zahtevamo, da republiška Agencija za prostorsko planiranje javno objavi, da je možna kršitev prostorskega plana Republike Srbije in da ni problem preimenovati območja ladjedelnice na Ribarskem otoku v stanovanjsko naselje pred iztek leta 2021 sprejetega prostorskega načrta.

8. Od JP »Vojvodinavode« zahtevamo, da javnosti pojasni, kako je možno, da premik nasipa na Kamenički adi in izguba 175 ha poplavnega območja ne bo imela negativnih posledic za obrambo mesta pred poplavami. , pa tudi zakaj je bila opozicija proti tej ureditvi obrežja Donave (območje Dunavca), Šodroš, Ribarski ostro in Kamenička ada) leta 2020 razrešen direktor Slavko Vrndžić, imenovan Srđan Kružević? Kakšne poklicne kvalifikacije ima Srđan Kružević, razen raznih partijskih knjižic in dvomljivih diplom, od srednje šole naprej? https://www.021.rs/story/Novi-Sad/Vesti/258578/VIDEO-Bivsi-direktor-Voda-Vojvodine-do-kraja-protiv-Novog-Sada-na-vodi-kuda-ce-teci-dunavske-vode.html

Kar se do danes ni zgodilo nič mora javnost obveščati pristojne institucije in ne politika:

1. Kako je videti most?

2. Kakšne posledice za biotsko raznovrstnost in ribje valilnice bo povzročila gradnja mostu?

3. Ali so zagotovljena vsa zakonsko predpisana dovoljenja za začetek del?

4. Koliko bodo sanje nekoga stale državljane, ki zaradi krize ne vklopijo ogrevanja in jim grozijo omejitve elektrike?

Državljani in javnost imajo pravico vedeti, saj plačujejo pristojnim mestnim institucijam in plačo župana (v resnici jim ni treba), pa tudi plače in opremo mestne policijske uprave, pa tudi dnevne plače za opravljanje del kitajskega podjetja.

Če pristojne institucije od nas aktivistov in občanov želijo kakšno informacijo ali mnenje, smo dosegljivi vsak dan. In občani so se dejansko že februarja letos izrazili z več kot 12.590 podpisanimi ugovori zoper GUP.

 aretacija okoljskih aktivistov

lepote zaščitene naravne dobrine Šodroš – Dunavac

S spoštovanjem!

Ruža Helać – predsednica
VOJVOĐANSKA ZELENA INICIJATIVA – ČLAN AAG

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: