c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Nasprotujejo gradnji začasnih parkirišč


Suzana P. Kovačič – Gorenjski Glas


»Ker bo dogodek organiziran trajnostno, smo se seveda zavezali, da vsa parkirišča takoj po koncu zimske sezone povrnemo v prvotno stanje. Gre za pristop trajnosti v dolini pod Poncami, kjer bo dostop z vozili skrajno omejen na tekmovalne in medijske ekipe, vsi drugi pa se bodo od Rateč v dolino podali peš ali s krožnim prometom, ki bo deloval iz Kranjske Gore in z bližnjih parkirišč.«

Rateče – V okoljski organizaciji Alpe Adria Green, ki ima sedež na Jesenicah, opozarjajo, da v Ratečah uničujejo najboljša kmetijska zemljišča za gradnjo parkirnih prostorov. Prijavo so poslali na pristojne institucije, tudi v kabinet predsednika vlade, od naslovnikov pa zahtevajo, da takoj posredujejo. Na OK Planica pojasnjujejo, da se gradijo začasna nadomestna parkirišča za po­trebe FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju Planica 2023 in da bodo takoj po prireditvi vsa zemljišča povrnili v prvotno stanje.

Iz okoljske organizacije Alpe Adria Green (AAG) so sporočili, da so prejeli več pritožb krajanov Rateč o uničevanju kmetijskih zemljišč na območju Rateč, zato so prejšnji petek opravili Eko patruljo AAG. »Eko patrulja AAG je ugotovila, da se na najboljših kmetijskih zemljiščih, kar je razvidno iz katastra parcel, vse k.o. Rateče, odstranjuje travna ruša.« Kot navajajo, je ena parcela naravna vrednota (Planica – morena), ostale parcele pa da so navedene kot območja za kmetijstvo in predelavo hrane ter vodovarstvena območja. Na AAG so po poizvedovanju zaključili, da se bodo tam zgradila parkirišča za potrebe FIS svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju. »Zvedeli smo tudi, da se namerava tudi na področju »ledin«, ki naj bi bilo zaščiteno mokrišče in vodovarstveno območje, zgraditi še eno parkirišče.« Kot so pojasnili na AAG, je hektarski donos v ravnini nekajkrat večji kot na hribovitem terenu, zato se ne strinjajo, da se uničuje prvovrstna kmetijska zemljišča zaradi športa. Prijavo so poslali na pristojne institucije, tudi v kabinet predsednika vlade, od naslovnikov pa zahtevajo, da takoj posredujejo in naložijo izvajalcu, da zemljišča povrne v prvotna stanja, ter zaščitijo tudi ostala zemljišča okoli Rateč.

Parkirišč spomladi več ne bo

FIS svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki bo potekalo v Kranjski Gori in Planici med 20. februarjem in 5. marcem 2023 je največji športni dogodek v zgodovini Republike Slovenije, pojasnjujejo na Organizacijskem komiteju (OK) Planica. »OK Planica je k organizaciji pristopil že pred štirimi leti in v prvi vrsti dosegel dogovor z občino Kranjska Gora in lokalnimi deležniki. Ker obstoječa parkirišča ne zadoščajo potrebam prvenstva, smo pristopili k urejanju začasnih površin na več lokacijah vse od Hrušice do Rateč. Z lastniki zemljišč smo dosegli dogovore o uporabi njihovih zemljišč in pripravi začasnih parkirišč. Ker bo dogodek organiziran trajnostno, smo se seveda zavezali, da vsa parkirišča takoj po koncu zimske sezone povrnemo v prvotno stanje. Gre za pristop trajnosti v dolini pod Poncami, kjer bo dostop z vozili skrajno omejen na tekmovalne in medijske ekipe, vsi ostali pa se bodo od Rateč v dolino podali peš ali s krožnim prometom, ki bo deloval iz Kranjske Gore in bližnjih parkirišč,« so pojasnili na OK Planica.

Soglasja pridobiva organizator, ne občina

Kranjskogorski župan Janez Hrovat je preko socialnih omrežij sporočil, da vsa dela pri gradnji začasnih nadomestnih parkirišč izvaja in soglasja pridobiva OK Planica 2023 in ne občina Kranjska Gora, kot se je to zmotno predstavljalo na socialnih omrežjih. Kot je poudaril, je občina zaradi velikosti posega, izgleda in posledic, ki bi nastale, če se to ne sanira, od OK Planica in vseh lastnikov zahtevala, da se zemljišča takoj po prireditvi povrnejo v prvotno stanje. Kot so mu zatrdili tudi lastniki zemljišč, je tudi njihov interes, da se v sezoni 2023 normalno kosi in pridobiva krmo za živali in odškodnine za ‘gerke’.

Povezava: EKO patrulja AAG – “v Ratečah uničejejo najboljša kmetijska zemljišča za gradnjo parkirnih prostorov”

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: