c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG je z učenci iz dveh šol iz MOK izvedel izobraževalni dan: “S čisto vodo do zdravega življenja”


V torek 22.11.2022 je Alpe adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave ( AAG), je, v okviru rednega izobraževalno – ozaveščevalnega programa, pripravilo in izvedlo s pomočjo Mestne občine Koper aktivnosti na področju varstva narave in okolja, s poudarkom na varovanju voda.

Projekt S čisto vodo do zdravega okolja je 42 učencev osnovnih šol iz Hrvatinov (5 razred) in Škofij (oba oddelka 9. razredov) popeljal v podzemni svet voda na Krasu, ki je izrednega pomena za kvaliteto pitnega vodnega sistema za celotno mesto Koper in njegovo zaledje. Prav tako so se seznanili tudi z modernim upravljanjem vodovodnega sistema na primeru Vodarne Rižana – Koper, ki zagotavlja varno in kvalitetno vodoskrbo na tem področju. S tem so nadgradili znanje vkviru rednega šolskega kurikuluma pri predmetih Biologija in Geografija, ki obsega zavedanje o pomenu varovanja okolja, čiste pitne vode ter stanja voda na svojem bivalnem področju.

Na ta način smo šolarje ozavestili o pomembnosti čiste in kvalitetne pitne vode ter o odgovornemo ravnanju z njo. Le tako tudi na dolgi rok lahko upamo, da bomo ljudje pametno ravnali s svojimi življensko pomembnimi vodnimi viri.

Kratko poročilo poteka izvedbe projekta in rezultati dela

V AAG domnevamo, na podlagi sledilnih poskusov, da bi lahko Ločki potok, ki ponira v slepi dolini Velike Loče na južnih obronkih Brkinov, lahko prispeval k onesnaženju reke Rižane. Zato smo izvedli 22. novembra 2022 meritve kvalitete voda od ponora in skozi jamo Dimnice do vodarne v Cepkih, kjer je surova voda ultrafiltrirana predno je spuščev a v skoraj 1000 km dolgo vodovodno omrežje.

Šolarjem smo najprej razdelili ustrezne interpretacijske liste, na katerih je narisan idealiziran prerez skozi kras z označenimi hidrografskimi conami in mesti vzorčenja. Slednja so vnesena v tabelo, kjer se vpisuje rezultate meritev. Pod njo je razlaga za lažje vrednotenje pridobljenih podatkov. V kolikor bi slednji izkazali prekoračitve dovoljenih parametrov, bi skušali ugotoviti vir in vzrok onesnaževalca ter ga prijavili ustreznim državnim inšpekcijam.

V vasi Slivje je bila predstavljena metoda dela, rokovanje z napravo in interpretacija nultega vzorca.

Meritve so bile v jami ponovljene dvakrat, vsakič s polovico otrok. Medtem, ko je ena izvajala terensko delo na globini 100 metrov, je bila druga seznanjena s pomenom kraških vodonosnikov v naši državi (oskrbuje 55 % prebivalcev) in globalno (tretjino človeštva) ter njegovo krhkostjo, saj nimajo samočistilne sposobnosti.

Na podlagi vzorcev je opravljena analiza stanja vode. Šolarji in učitelji spremljevalci obeh šol so bili povabljeni k izdelavi poročil, plakatov in člankov na šolskih spletnih straneh. Delo mladeži bo AAG nagradila.

Aktivnosti projekta so del ozaveščevalno-izobraževalnega programa AAG, v katerem z različnimi okoljevarstvenimi dejavnostmi poskušamo šolajočo populacijo s praktičnimi aktivnostmi ozavestiti o pomenu čistega okolja, v tem primeru s poudarkom na čisti pitni vodi.

Program aktivnosti je utememljen na podalgi preteklih dobrih praks AAG, kot lahko preberemo na povezavi:

UČENCI OSNOVNE ŠOLE MONTESSORI MARIBOR SO IZVEDLI SKUPAJ Z AAG EKO-PATRULJO KVALITETE VODE NA KRASU

Monitoring in meritve ter analizo vode smo opravili strokovnjaki AAG skupaj z učenci izbranih osnovnih šol. Ti kažejo, da je voda na vseh interpretacijskih točkah ustrezna.

Za uspešno izvedbo se zahvaljujemo vodstvom obeh šol in učiteljem spremljevalcem, g. Davidu Bembiču, vodji vodarne, in Jamarskemu društvu Dimnice iz Kopra, ki upravlja z istoimeno jamo.

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: