c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Vaščani ogorčeni: “Namesto da bi sadil koruzo ali krompir, je nasul zemljo in postavil parkirišče za tovornjake”


SVET 24: R.M.

Vaščani Zapuž v občini Radovljica se že vrsto let prizadevajo za ukinitev nelegalnega parkirišča kaminov podjetja KLU-S transport, ki stoji na kmetijskem zemljišču, zaradi hrupa podnevi in ponoči, smradu in povečane koncentracije škodljivih izpustov.

Vse skupaj jim zmanjšuje kvaliteto življenja, nekateri imajo zaradi hrupa in nespečnosti že zdravstvene težave. Kot opozarja eden od domačinov, zgodba sega že desetletje v zgodovino ali pa še kakšno leto več. Zadnja leta pa na parkirišču stoji še ogromen šotor, pod katerim se izvajajo razna dela, ne samo popravila kamionov, trdi naš sogovornik. “Cele dneve mu agregat ropota. To na vas ne paše, ampak v industrijsko cono,” poudarja. Pravi tudi, da je možakar do zemljišča prišel, ker ima sorodnico na upravni enoti: “Že tukaj se vidi, da gre za goljufijo.”

“Namesto da bi sadil koruzo ali krompir, je nasul zemljo in postavil parkirišče za tovornjake. In nima urejeno ne za požarno varnost, nima lovilcev za olje ali nafto, nobenega gasilnega aparata ni zunaj, ni hidranta za vodo, ni elektrike, nič ni. Šoferji mu pozimi spijo po kamionih, še stranišča nima. Postavil je en dixi, da mu nihče ne more nič rečt. Vprašajte ga, kdaj so mu ga nazadnje prišli ščistiti.” Primer je prijavil tudi policiji in Inšpektoratu za okolje in prostor v Kranju, odgovor vedno enak: “Zadeva je v postopku.” “To mora biti vse podkupljeno, od župana, policije, do inšpekcije,” je prepričan.

Postavljeno parkirišče ni v skladu z namensko rabo zemljišč

Da ni vse po črki zakona kažejo tudi ugotovitve EKO patrulje Alpe Adria Green (AAG), ki je v lanskem letu na kraju opravila nadzor dveh parcel v katastrski občini Nova vas. Prva parcela 39/1 ima vpisano namensko rabo – druge urejene zelene površine in površine podeželskega naselja. Druga parcela 39/2 pa ima vpisano namenjsko rabo – druge urejene zelene površine. Ugotovitve so pokazale, da se na parcelah nahaja parkirišče, kar ni v skladu z namensko rabo zemljišč vpisano v katastru, pa tudi serijo kršitev Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2).

Natančneje: postavljeno parkirišče uničuje prepoznavne značilnosti naselja Zapuže v prostoru, saj to ni kraj za prevozniške cone množice tovornih vozil; uničuje prepoznavnosti in kakovost krajine, namesto, da bi jo varoval; ne zagotavlja racionalne rabe prostora in ne ohranja prostorskih zmogljivosti za sedanje in prihodnje generacije; škoduje zdravju ljudi; ustvarja razmere za povečane, namesto zmanjševanje prometnih nesreč zaradi neprimernih cest, ki niso bile načrtovane skozi naselje Zapuže za tovorni promet … Kaj pravijo na Inšpektoratu za okolje in prostor?

Kmetijska inšpekcija odredila, da mora na parceli vrniti rodovitno zemljo

“Glede na to, da si krajani prizadevajo za ukinitev parkirišča kaminov podjetja KLU-S transport, in sicer zaradi hrupa, smradu in povečane koncentracije škodljivih izpustov kamionov, ker ni v skladu z namensko rabo zemljišč vpisano v katastru, pa tudi zaradi serije kršitev Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), moramo za vaše razumneje navesti nekaj pomembnih dejstev. Najpomembnejši je podatek, da nasutje zemljišča ali puščanje avtomobilov na njem ni parkirišče,” uvodoma pojasnjujejo na Inšpektoratu za okolje in prostor ter dodajajo, da je ravnanje s kmetijskimi zemljišči v pristotojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oz. kmetijske inšpekcije. Taje po naših informacijah avtoprevozniku odredila odstranitev kontejnerja, tovornih vozil, priključkov, gramoznega nasutja in da mora vrniti rodovitno zemljo na parcelo, ki je kmetijsko zemljišče.

Na inšpektoratu za okolje in prostor pa dodatno pojasnjujejo: “Urejanje prostora je v pristojnosti lokalnih skupnosti. Nepravilnega parkiranja pa ne ureja niti okoljska niti gradbena zakonodaja. Poslabšanje delovnih in bivalnih pogojev zaradi hrupa, onesnaženja zraka, kaljenja nočnega miru, izpostavljenosti javnosti, bližine, izgubo tržne vrednosti nepremičnine, zaradi gradnje druge nepremičnine, se obravnavajo v okviru sosedskega prava kot motnje oziroma posegi v izvrševanje lastninske pravice soseda. Stvarnopravni zakonik (SPZ) je tisti, ki določa, da morajo namreč zaradi sosedstva ali prostorske povezanosti nepremičnin lastniki le teh svojo lastninsko pravico izvrševati tako, da se medsebojno ne vznemirjajo in da si ne povzročajo škode. Pravno varstvo iz naslova sosedskega prava pa se zagotavlja v sodnem, pravdnem postopku.”

Tudi šotor mora avtoprevoznik odstraniti, zadnji rok: silvestrovo 2023

“V inšpekcijskem postopku, uvedenem po uradni dolžnosti, je gradbeni inšpektor Inšpektorata RS za okolje in prostor ugotovil, da je na zemljišču s parcelno številko 39/2 (ID 6890175), katastrska občina Nova vas objekt – šotor v tlorisni dimenziji cca 10m x 20m. V nadaljnjem postopku je zavezanec povedal, da za objekt še ni nima pridobljenega gradbenega dovoljenja. Ker so bila dela na omenjenem objektu nelegalna gradnja, je bilo inšpekcijskemu zavezancu z odločbo odrejeno, da ustaviti dela na objektu, in ga odstrani. Ker zavezanec ni realiziral odrejenih obveznosti, je inšpektor začel postopek upravne izvršbe. V začetku letošnjega junija je izdal sklep o dovolitvi izvršbe. V sklepu se je inšpekcijskemu zavezancu določil naknadni roka (31.12.2023) za to da na svoje stroške odstrani nelegalni objekt – šotor na zemljišču s parcelno številko 39/2 (ID 6890175), katastrska občina Nova vas, ter vzpostaviti prejšnje stanje,” še pravijo na Inšpektoratu za okolje in prostor.

Občina seznanjena s problematiko, podjetnik obljublja selitev

“Občina je seznanjena s problematiko parkirišča v Zapužah, vendar za ukrepanje žal ni pristojna, seznanjeni pa smo, da problematiko obravnavajo pristojne inšpekcijske službe. Hkrati zavračamo očitek, da naj bi občina dovoljevala takšno početje in da naj bi lastnik do parcel prišel tudi zato, ker ima sorodnico zaposleno na občinski upravi. Na občinski upravi ni zaposlenih, ki bi bili v sorodu z avtoprevoznikom,” pojasnjujejo v kabinetu radovljiškega župana Cirila Globočnika.

“Glede vsega navedenega lahko samo rečemo, da se z večino ne strinjamo in da je vse urejeno, kot je najboljše možno. Že dolga leta si podjetje prizadeva, da bi vse potekalo po črki zakona, vendar žal vsi postopki potekajo prepočasi. Podjetje se zaradi širjenja v najkrajšem možnem času seli na novo, urejeno lokacijo in vsi pristojni inšpektorji so o tem obveščeni,” pa zatrjuje direktor KLU-S Transport Tadej Klukovič“Kar se tiče tega, da vozniki spijo v kamionih – tudi to ni resnično, se pa zgodi, da zaradi narave dela, kakšen voznik ponoči – zgodaj zjutraj – starta iz parkirišča ali pa se vrne nazaj in gre domov. Precej smo zaposleni z organizacijo selitve in z organizacijo dela v podjetju, zato upam, da smo vam razjasnili situacijo s tem kratkim odgovorom,” še pravi Klukovič.

Pripis:

Po pregledu pritožbe in ugotovitvami Eko Patrulje AAG smo ugotovili-, da je bila pritožba prebivalcev Zapuž upravičena. AAG je 19.07.2021 vložil prijavo na inšpekcijo za okolje in prostor v Kranju. Pri nas še vedno trajajo inšpekciski postopki predolgo, kot je tudi razvidno iz tega primera!

Povezava:

EKO PATRULJA AAG: PARKIRIŠČE KAMIONOV V ZAPUŽAH

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: