c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Uspešno izpeljani tehniški dnevi na osnovnih šolah


V letošnjem letu je Borzen v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija, ki deluje na področju ozaveščanja in informiranja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije, organiziral tehniške dneve za učence tretje triade osnovnih šol, s prizadevanjem približati tovrstne tematike tudi otrokom. Pri izvedbi tehniških dnevov so sodelovali  tudi predstavniki društva Alpe Adria Green.

V letošnjem letu smo tako izvedli kar pet tehniških dni z delavnicami in predavanji za osnovne šole na temo varstva okolja, podnebnih sprememb, trajnostne mobilnosti ter obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Skupaj se je tehniških dnevov udeležilo okoli 360 učencev in 25 učiteljev ter mentorjev. Odziv učencev in učiteljev je bil izredno pozitiven, z željo po nadaljnjem izobraževanju na tem področju.

V mesecu oktobru in novembru so bili tehniški dnevi izvedeni na osnovnih šolah:

 –  OŠ Braslovče, 24. 10. 2022

–  OŠ Trbovlje, 8.11.2022                                                                             

– OŠ Boštanj, 17. 11. 2022

– OŠ Rihard Jakopič, 21. 11. 2022

– OŠ Muta, 24. 11. 2022  

Namen izvedenih srečanj je bil učencem na inovativen način približati pomen obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije v povezavi s konceptom trajnostne mobilnosti. Seznanili so se s podnebnimi spremembami, toplogrednimi plini, vplivi onesnaževanja na okolje, varčevanjem z energijo, koncepti obnovljivih virov in učinkovito rabo energije ter trajnostno mobilnostjo. V praksi so spoznali električna prevozna sredstva in se vključili v interaktivno delavnico o pridobivanju električne energije iz obnovljivih virov. Učenci so sodelovali s svojimi idejami o energiji prihodnosti in jih predstavili skozi risbe, stripe in besedila.

Tehniški dnevi na osnovnih šolah

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: