c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Odgovor ministrstva za kmetijstvo na prijavo AAG uničevanja najboljših kmetijskih zemljič v Ratečah


Iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo v AAG 07.12.2022 dobili odgovor na našo , prijavo uničevanja najbolših kmetijskih zemljišč za gradnjo parkirnih prostorov na parcelah 1243/2 in 1244/2 ter 339/5, 340/1 in 342, vse v k. 0. Ratete (2167) z dne dne 18. 10. 2022

Ministerstvo je pritrdilo ugotovitvam EKO PATRULJE AAG, saj je tudi Kmetijska inšpekcija po opravljjenem pregledu in v obeh primerih na terenu ugotovila, da je na obeh predmetnih Iokacijah narejena zakoličba in odrinjena rodovitna zemlja. Ugotovila je tudi da vsa zemljiča sodijo med trajno varovana kmetijska zemljišča. Ob pridobitvi vseh ostalih relevantnih dokumentov Zavoda za varstvo narave in občinskega prostorskega načrta občine Kranjska gora je kmetijska inšpekcija ugotovila, da gre za nedovoljene posege.

Zaradi nenamenske rabe kmetijskih zemljišč, ki je v nasprotju z določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih je kmetijska inšpektorica Zavodu SLOSKI 7.11.2022 izdala ureditveni odločbi. Zavezanec mora s kmetijskih zemljišč odstraniti nasuti drobljenec in geotekstil, na povitino pa vrniti odrinjeno zemljo in posejati travo. Vzpostavitev travnika v tem letnem obdobju ni več magoča, zato je bil dolodan primeren spomladanski rok za izvršitev odrejenih ukrepov. 0 ukrepih je ministerstvo obvestilo Medobčinski inšpektorat in redarstvo občine Jesenice, Gorje in Kranjska Gora ter inšpekcijo za okolje inšpektorata RS za okolje in prostor.

Povezava:

EKO patrulja AAG – “v Ratečah uničejejo najboljša kmetijska zemljišča za gradnjo parkirnih prostorov”

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: