c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Kanal C0 ali s policijo nad lastnike, 3.


Zahvaljujem se predstavnikoma vodstva ljubljanske policije za odgovor (Dnevnik, 2. 12. 2022) na moje pismo (Dnevnik, 29. 11. 2022) in ju hkrati naprošam za nujen sestanek s predstavniki civilne družbe (info@alpeadriagreen.com), ki branimo ljubljansko pitno vodo pred agresivnim umeščanjem strupene fekalne kanalizacije C0 preko njenega zajetja. Ker za pitno vodo gre, poleg nasilja MOL nad lastniki kmetijskih zemljišč.

Zajetje je proglašeno za kritično infrastrukturo, ki ne sme imeti tveganj za onesnaženje. MOL pa počne ravno to: generacijam hoče naprtiti mlinski kamen onesnaženja s fekalijami, paraziti, bakterijami, virusi, tudi kovidnimi, zdaj odlične, najboljše na svetu, neklorirane pitne vode. Žal vaš odgovor razodeva, da dejansko ščitite interes MOL po 12. členu zakona o nalogah in pooblastilih policije, ko ste nekritično sprejeli njihovo zahtevo po policijski asistenci, kljub vam poznani zgodovini neodgovornega umeščanja fekalne kanalizacije čez pitno vodo. Z grožnjami so vaši uslužbenci odgnali lastnike zemljišč in omogočili MOL, da nadaljuje svoje kriminalno početje. Moje navedbe potrjujejo številni mediji, ki so dogajanje tistega jutra posneli. Na zahtevo niste izkazali pravnih aktov.

Javno sprašujemo, zakaj ste ubogali odvetnika MOL, ki tudi ni imel aktov in vam je agresivno ukazoval, da odstranite tudi odvetnike lastnikov ter ste posegli na varovano območje varnostne službe lastnikov, ki ščitijo območje pitne vode pred ogrožanjem MOL s kanalom C0. In še, kdo je sploh odkazal, katera zemljišča naj se prekopljejo? Navedli ste 12. člen zakona o nalogah in pooblastilih policije, kršili pa ključni 1. člen zakona: zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države ter preprečevanje in odpravljanje nevarnosti, ki ogrožajo naštete dobrine. Namesto da bi preprečevali nevarnost onesnaženja pitne vode za prestolnico, torej za posameznike in skupnost Ljubljane, ste raje podprli umeščanje fekalne kanalizacije in s tem diverzijo na pitno vodo Ljubljane.

V ustavi imamo poseben 70.a člen, ki ščiti pitno vodo kot javno dobro, po katerem je zanjo odgovorna država in s tem tudi državna policija. Kako prebivalstvo, tudi ljubljansko, brani ta člen, smo doživeli z izjemno obiskanim referendumom. Policija bi morala upoštevati ta izjemno močan javni interes za zaščito pitne vode, ne pa da dovoli izvajanje ljubljanskega projekta, ki ni v javnem interesu, saj je v nasprotju z ustavo. Projekt MOL to vodo usodno ogroža in obenem tudi zdravje in življenja prebivalcev, ki jih ščitite, kot navajate.

Nujno je, da ob vsem tem vedenju ustavite to kriminalno gradnjo, tako kot ste jo nasilno omogočili.

mag. Tomaž Ogrin, strokovni sodelavavec AAG

Povezava:

V AAG prijavili nadaljevanje nasilne gradnje kanala C0 na policijo

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK– NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: