c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

UO AAG IZBRAL ZMAGOVALCA ČRNE LISTE ZA LETO 2022


Upravni odbor AAG je na korespondenčni seji, ki je bila v petek 13.12.2022 izbral zmagovalca “ČRNE LISTE 2022”. Po preučitvi vseh dejstev in okoliščin je UO AAG soglasno sprejel sklep, da se razglasi za “zmagovalca” ČRNE LISTE 2022:

Policijska postaja Bežigrad,

Policijska uprava Ljubljana

v okviru Slovenske policije

in

Ministrstvo za notranje zadeve  RS

zaradi  pristranskega in neustreznega  izvajanja nalog in pristojnosti po Zakonu o nalogah in pooblastilih policije, s katerim so brez preverjanja ustreznosti in pravilnosti  postopkov z asistenco investitorju Mestne občine Ljubljana omogočili nadaljevanje sporne in neprimerne  gradnje povezovalnega kanala C0 čez vodovarstveno območje Kleče.

Obrazložitev

1.Konec leta 2022 se je na področju Ljubljane nadaljevala gradnja povezovalnega kanala C0 na trasi Brod –Ježica. S tem se je MOL kot investitor odločil, da prezre vsa  laična in strokovna opozorila, hkrati pa tudi priporočila najvišjih slovenskih političnih organov[1], ki so z deklaratornim aktom opozorili na spornost umeščanje kanalizacijskega voda na vodovarstvenem območju – vodonosniku  pite vode za prebivalce Ljubljane. Zajetje Kleče je namreč  proglašeno za kritično infrastrukturo, ki ne sme imeti tveganj za onesnaženje. MOL pa počne ravno to: generacijam hoče naprtiti mlinski kamen onesnaženja s fekalijami, paraziti, bakterijami, virusi, tudi kovinami, zdaj odlične, najboljše na svetu, neklorirane pitne vode.

2. Alpa Adria Green že od začetka izvajanja projekta opozarja in se bori proti umeščanju povezovalnega kanala C0 na področje vodovarstvenega območja Kleče. Skupaj s krajani in lastniki zemljišč s tega prostora smo uspeli začasno zaustaviti gradnjo kanala do revizije postopkov in izdaje poročila vplivov na okolje. Žal se je MOL v imenu » prevlade javne koristi« kljub nedokončnosti in pravnomočnosti upravnih in pravnih postopkov odločil, da zanemari ta »nepomembna« dejstva in nadaljuje s sporno gradnjo . Še več, za izvedbo začrtanih del uporablja vsa »pravna« in »nepravna« sredstva, s katerimi želi doseči svoj cilj. Ena izmed takih orodij je tudi uporaba asistence policije za odstranitev okoljevarstvenikov in lastnikov zemljišč, po katerih investitor načrtuje in nasilno vgrajuje kanal C0, ki na svojih zemljiščih protestirajo proti gradnji z namenom preprečevanja nevarnosti okolijske katastrofe v obliki potencialne nevarnosti onesnaževanja pitne vode ali pa samo zaščititi svojo lastnino.

3. Vrhunec takšne prakse se je zgodil 14.12.2022 na področju Ježice ( Ljubljana), ko so policisti PP Bežigrad ( PU Ljubljana) intervenirali in odvzeli prostost protestniku, ki je na svojem zemljišču protestiral proti gradnji kanala čez njegovo zemljišče ter zahteval izkaz dokumentov s strani izvajalca del. Pri tem je bil neuspešen, hkrati pa je proti njemu policija uporabila represivna sredstva za odstranitev  in ga ob tem tudi fizično poškodovala . Celotno dogajanje in postopek policije je dostopen na spletnem kanalu[2] in je v slabem mesecu zbral že preko 150.000 ogledov. AAG in javnost je preko medijev zahtevala pojasnila s strani vodstva policije in dobila odgovor » da policija pri nudenju pomoči pristojnim upravičencem ne preverja in ne ugotavlja zakonitosti in korektnosti dotedanjih postopkov, niti ne preverja, ali so podani dejanski razlogi za opravo nekega opravila…Vloga policije je namreč le zagotavljanje varnosti upravičencem….” Ta odgovor razodeva, da Policija dejansko ščiti interes MOL z uporabo podlage 12. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije, ko je nekritično sprejela njihovo zahtevo po policijski asistenci, kljub javno poznani zgodovini neodgovornega umeščanja fekalne kanalizacije čez pitno vodo. Z grožnjami so uslužbenci Policije odgnali lastnike zemljišč in omogočili MOL, da nadaljuje svoje početje.

4. Policija ja za podlago za ukrepanje navedla  12. člen Zakona o nalogah in pooblastilih policije, hkrati pa ignorirala ( kršila)  ključni 1. člen istega zakona: zagotavljanje varnosti posameznikom in skupnosti, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter krepitev pravne države ter preprečevanje in odpravljanje nevarnosti, ki ogrožajo naštete dobrine. Namesto da bi preprečevali nevarnost onesnaženja pitne vode za prestolnico, torej za posameznike in skupnost Ljubljane, Policija s svojimi dejanji omogoča  umeščanje fekalne kanalizacije in s tem diverzijo na pitno vodo Ljubljane. V ustavi imamo poseben 70.a člen, ki ščiti pitno vodo kot javno dobro, po katerem je zanjo odgovorna država in s tem tudi državna policija. Kako prebivalstvo, tudi ljubljansko, brani ta člen, smo doživeli z izjemno obiskanim referendumom. Policija bi morala upoštevati ta izjemno močan javni interes za zaščito pitne vode, ne pa da dovoli izvajanje ljubljanskega projekta, ki ni v javnem interesu, saj je v nasprotju z Ustavo RS. Projekt MOL to vodo usodno ogroža in obenem tudi zdravje in življenja prebivalcev, ki jih Policija, kot navaja v odgovoru, skrbi in  ščiti.

5. V Alpe Adria Green se sprašujemo, kdo so ti upravičenci, za katere skrbi policija in drugi represivni organi? So to oblastniki, kapital, ljudje? Kje so tiste meje, ko bomo spoznali, da nepremišljeno poseganje v okolje in naravo  lahko povzročijo nepopravljivo škodo samo nam samimi? Narava se bo namreč opomogla od še tako hudih posegov v okolje, za to ima čas. Tega časa pa nimamo ljudje, naše bivanje na tej zemlji je časovno nepomembno, s takimi praksami pa škodimo samo sebi. Ko bo takšno poseganje v okolje preseglo kritično mejo, nam tudi policija z svojo asistenco ne bo mogla več pomagati, skrbeti in nas ščititi.


[1] https://alpeadriagreen.org/2022/11/24/v-aag-prijavili-nadaljevanje-nasilne-gradnje-kanala-c0-na-policijo/

[2] https://www.youtube.com/watch?v=Mv2PV0gZPbg&t=414s

ZBORNIK E-NOVIC ALPE ADRIA GREEN – HRAST 2022 V PDF

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: