c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Melamin bi gradil nadomestno gradnjo v gozdu, na obrobju Nature 2000


Širši slovenski javnosti je znano, se je maja lani na podjetju Melamin d.d. zgodila huda delovna nesreča, v kateri je umrlo 7 ljudi. Po nesreči je del kočevske javnosti zahteval zaustavitev delovanja nevarnega dela Melamina d.d. ali pa preselitev nevarnega dela dejavnosti Melamina d.d. na obrobje mesta. Vodstvo občine Kočevje je tako ustanovilo občinsko komisijo, katere primarna naloga je bila sanacija delovne nesreče in iskanje ustrezne rešitve za prihodnost. Člani komisije so: po dva predstavnika občinske uprave, občinskega sveta in podjetja Melamin d.d. ter trije predstavniki zainteresirane javnosti. Javnost je s tem dobila zagotovilo, da občina išče rešitev, ki bo vsem prebivalcem kočevske občine zagotovila varno in zdravo bivanje. Novembra lani je bila objavljena in predstavljena “Preliminarna študija nove lokacije za selitev proizvodnega dela tovarne Melamin.” Glede na študijo je popolnoma jasno, da sta podjetje Melamin d.d. in vodstvo Občine Kočevje izkoristila delovno nesrečo in preminule za enormno širitev proizvodnje. Tako predstavniki Melamina, kot predstavniki občine so ves čas nastopali s figo v žepu in z leporečenjem zavajali posamezne lokalne skupnosti in prebivalce. V preliminarni študiji je določena primerna lokacija za novo tovarno, v neposredni bližini dveh naselji, v gozdu, na obrobju Nature 2000. Nova lokacija je lahko vodovarstveno občutljiva, saj gre za širše porečje reke Krke. Kapaciteta in obseg proizvodnje nove tovarne bo očitno po velikosti med večjimi v Evropi. Skupna količina letno proizvedenih snovi bo cca. 500.000 ton. Surovine, ki se uporabljajo v proizvodnji so hudo toksične in eksplozivne snovi.

Kočevska velja za prestolnico gozdov v Sloveniji, neokrnjene narave in naravnih habitatov množice različnih prostoživečih divjih živali. Gre za slovenski ponos neokrnjene narave, ki je bil bistveni del strategije razvoja kočevske.

Obsega škode za lokalno okolje in ljudi, ki ga bo tovarna takih razsežnosti povzročila, se pravzaprav v občini ne zavedamo prav dobro.

Kočevje bo postalo eno izmed večjih središč kemične industrije v Evropi. S tem se bo okoristila peščica lastnikov. Od lokalnega prebivalstva pa se pričakuje, da bomo mirno živeli ob tempirani ekološki bombi. 

Melamin d.d. računa tudi na davkoplačevalski denar za obnovo podjetja, v medijih se pojavljajo več deset milijonski zneski. Očitno imajo izdatno pomoč Občine Kočevje in pristojnih služb Republike Slovenije pri pridobivanju različnih dovoljenj, medtem pa do sedaj še nihče od vodilnih ni prevzel odgovornosti za smrti in nastalo škodo.

To je nesprejemljivo. Za mnoge prebivalce kočevske je pristen čisto in zdravo okolje ena izmed največjih vrednot. Zato želimo svoje bivalno okolje zaščititi. Takšen poseg v naše okolje ni dopusten. Ustanovili smo civilno iniciativo, katere glavni namen je ozaveščanje prebivalstva o namenih podjetja Melamin in vodstva občine ter preprečitev širitve obsega poslovanja na novo lokacijo. Melaminova proizvodnja na trenutni lokaciji se mora prestrukturirati na način, da ne bo predstavljala visokega tveganja za okolje in ljudi, hkrati pa ne bo poslabšala bivalnih in delovnih razmer na kočevskem ter ne bo predstavljala razvrednotenja okolja in osebnega premoženja. Kočevska ni primeren prostor za proizvodno dejavnost pri kateri se uporabljajo okolju in ljudem nevarne snovi. 

Civilna iniciativa ohranimo Kočevsko

Pripis:

AAG podpira prizadevanja Civilne iniciative ohranimo Kočevsko v vseh pogledih, saj taka industrija ne sodi v gozd, na obrobje Nature 2000!

Sprašujemo se, do kdaj bo MOP tako z lahkoto izdajal okoljevarstvena dovoljenja in soglasja in s tem ogrožal ne samo življenja zaposlenih temveč tudi večje onasnaževanje okolja in s tem ogrožanje zdravja ljudi na lokacijah, na katerih so locirane te tovarne in naprave za kemijsko industrijo. Izkušje so nas naučile da če le pride do inšpekcijskih pregledov delovanja objektov kjer se predelujejo nevarne kemiske snovi so ti le lepotnega značaja, končno besedo o primernosti pa ima še vedno politika.

PA PRAVIJO DA ŽIVIMO V PRAVNI DRŽAVI!!!!

Povezava:

POŽAR V KOČEVSKI TOVARNI MELAMIN

ZBORNIK E-NOVIC ALPE ADRIA GREEN – HRAST 2022 V PDF

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: