c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Pripombe AAG na Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040


Alpe Adria Green je v zakonskem roku podal pripombe na Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040

Pripombe in dopolnitve:

2. Spremembe v mednarodnem varnostnem okolju RS

Potrebno je dodati:

 • Naravni viri in energetika dobivajo veliko pomembnost za mednarodno varnost

3. Vizija razvoja Slovenske vojske 2040

Potrebno je dodati:

 • Vizija razvoja mora biti v skladu s trajnostnim razvojem in okoljski sprejemljiva
 • Poleg digitalne transformacije treba dodati zeleni prehod. To so dva stebra razvoja v EU.

4. Dolgoročni cilji in prioritete razvoja Slovenske vojske

Navedeno je:

 • Sodelovanje SV pri zaščiti in reševanju v primeru naravnih in drugih nesreč …

Potrebno je dodati:

 • … pri zaščiti in reševanju v primeru okoljskih sprememb, naravnih in drugih nesreč ….

4.1. in 4.2. Prvo in drugo razvojno obdobje

Potrebno je dodati:

 • Trajnostni razvoj
 • Zeleni prehod

7. Struktura in organiziranost Slovenske vojske

V prvem pasusu je omenjeno …. Oblikovanje namenskih enot ….

Potrebno je dodati:

 • Enot za okoljske spremembe, naravne nesreče ….

8a. Prioritete razvoja zmogljivosti v prvem razvojnem obdobju

Potrebno je dodati:

 • Ekološke zmogljivosti
 • Okoljske zmogljivosti

9. Modernizacija Slovenske vojske

V prvem pasusu je omenjeno odbranbeno planiranje ….

Potrebno je dodati:

 • Odbranbeno planiranje  zaščite naravnih virov …

9.4. Vojaška infrastruktura

V tretjem pasusu je napisano …. Osrednje vadišče Slovenske vojske ostaja v Postojni in bo posodobljeno ter prilagojeno potrebam sodobne vojske in vidikom varovanja okolja ….

Potrebno je:

 • Točno definirati spremljanje negativnih vplivov na okolje (primer buka, sevanje, vplivi vadbe na živali, podtalnico, itn.)
 • Potrebno je definirati načrt upravljanja z okoljem.

9.6. Vojaško izobraževanje in usposabljanje

Potrebno je dodati:

 • V skladu s konceptom trajnostnega razvoja

9.7. Raziskave, razvoj in inovacije

V drugem pasusu je navedeno … učinkovito delovanje in zdravje vojaka ….

Potrebno je dodati:

 • Razvoj in inovacije se morajo temeljiti na principu okoljske sprejemljivosti in prilagodljivosti.

11. Izzivi in ocena tveganj

Potrebno je dodati:

 • Izzive okoljskih sprememb
 • Tveganja okoljskih sprememb

Alpe Adria Green se še vedno zevema za ukinitev vadbišča Poček, predvsem zaradi neustrezne kontrole nad delovanjem vojske kar lahko povzroči večje onesnaženje narave in okolja. Najbolj ogrožena je pitna voda iz vodnih virov na tem področju. Vodo iz teh vodnih virov uporabljajo na širšem območju krasa in obali in vsako najmanjše onesnaženje bi pomenilo, da bi ta področja ostala brez čiste pitne vode, to pa je v nasprotju z 70a. členom Ustave RS.   

Povezava:

RESOLUCIJA O SPLOŠNEM DOLGOROČNEM PROGRAMU RAZVOJA IN OPREMLJANJA SLOVENSKE VOJSKE DO LETA 2040

RANLJIVOST VODNIH VIROV NA VPLIVNIH
OBMOČJIH PEHOTNIH STRELIŠČ

Povezava:

TEŽKE KOVINE IN OLJA VOZIL ONASNEŽUJEJO TLA NA POČKU!

PRIPOMBE AAG k Predlogu Zakona o vodovarstvenih območjih za občine Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna

ZBORNIK E-NOVIC ALPE ADRIA GREEN – HRAST 2022 V PDF

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: