c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

EU Komisija Slovenijo zaradi Bukovžlaka pošilja nazaj na Sodišče EU


Kot je razvidno iz obestila STA se je Evropska komisija odločila za novo tožbo proti Sloveniji na Sodišču EU, ker država ni v celoti spoštovala odločitve sodišča iz julija 2015, da Slovenija ni pravočasno odstranila nezakonitih odpadkov v Bukovžlaku in zemeljskih izkopov z nevarnimi snovmi na območju stare Cinkarne.

V Bruslju ugotavljajo, da je bilo območje stare Cinkarne leta 2015 sanirano, tako da zdaj odgovarja evropskim standardom. V primeru Bukovžlaka pa območje po oceni Bruslja tudi skoraj osem let po izrečeni sodbi ostaja neskladno s predpisi EU, sanacija pa se še ni niti začela.

Komisija od Slovenije pričakuje, da sprejme vse potrebne ukrepe, saj neurejeno območje na vzhodu Celja predstavlja tveganje za okolje in zdravje ljudi.

Državi zdaj grozi finančna kazen za celotno obdobje od sodbe sodišča iz 2015 do izpolnitve zahtev evropske zakonodaje.

V AAG poudarjamo da je Sodišče EU v Luksemburgu je sprejelo sodbo po opravljeni obravnavi 16.4.2015, da je Slovenija kriva kršitve  evropske  okoljske zakonodaje in direktiv s tem v zvezi  z nezakonito  deponijo Bukovžlak in sedaj že saniranimi odloženimi odpadki na področju stare Cinkarne, ki po navedbi Evropske Komisije predstavljajo  ”…visoko nevarnost za zdravje ljudi in okolje”. Prav tako je navedeno, da je EK  prepričana o nevarnosti odloženih odpadkov na področju nezakonite deponije v Bukovžlaku, kar izhaja iz strokovne študije IOP Celje, ki so jo v skrbi za svoje zdravje naročili in plačali v Civilnih iniciativah Celja. EK navaja tudi nesporen škodljiv vpliv na vodotoke Hudinjo, Voglajno in Savinjo in podtalnico.

Vsa leta od opravljenih  analiz strokovnih inštitucij  in ugotovljenih   dejstev o onesnaženju tega okolja vsi navedeni niso storili skoraj nič, poizkušali so celo zanikati nesporna dokazana dejstva, kar pa sodišče EU ni sprejelo kot verodostojno. S to sodbo se je tudi izkazalo, da so  lokalni  posebneži dajali neresnične izjave o domnevni neškodljivosti področja stare cinkarne, saj se ogroža okolje in ljudi s kontaminiranim prašenjem ter podtalnica  in vodotoki. Nujno je bila potrebna sanacija celotnega področja stare cinkarne in nezakonite deponije Bukovžlak. Potrebni so celoviti ukrepi za sanacijo celjske kotline. Neodzivnost odgovornih  pa je skrajno nedopustno in zavržno dejanje.

Glede na vsa ugotovljena dejstva je jasno, da tudi organi pregona in sodstvo niso opravili svojega dela pri varovanju ustavne pravice do zdravega okolja. Nadzor civilne družbe in medijev pa je v Sloveniji edini porok za preprečitev protipravnih  dejanj na področja varovanja okolja.

Alpe Adria Green, je že 2015 leta zaradi te problematike zahtevala odstop Ministrice za okolje in prostor, zaradi nesposobnosti reševanja okoljske katastrofe v celjski kotlini.

Zaradi netočnih-zmedenih izjav o parceli nezakonite deponije Bukovžlaku in zagovarjanja nestrokovnih odločitev v zvezi s sanacijo nezakonite deponije v Bukovžlaku na parceli 115/1 k.o. Teharje v oddaji 24. ur zvečer 22.7.2015 v kateri je Ministrica  tudi trdila, da bi ta sanacija najmanj obremenjevala okolje, brez vsake strokovne podlage. Analiza je takrat pokazala, da se koktajl strupov izlužuje v okolje. Naj navedemo samo, da je vrednost   arzena presegala kritično vrednost  na mestu odvzema vzorca kjer se pojavljajo izcedki. V sodbi Sodišča EU v Lusemburgu št.: C‑140/14 z dne 16.04.2015 je navedeno, da je EK prepričana o nevarnosti odloženih odpadkov v Bukovžlaku, kar je pokazala strokovna študija IOP Celje, ministrica in drugi odgovorni pa so pred kamerami še kar trdili, da tam ni nevarnih odpadkov.

Takratna Ministrica in vsi drugi ministri za okolje in prostor, bi morali takoj sprejeti ukrepe za preprečitev  ogrožanja zdravja na področju Bukovžlaka pa tega do danes ni storil nihče, kar je tudi glavni razlog za novo tožbo proti Sloveniji na Sodišču EU, !

Ne glede na to, da je lastnica te parcele MO Celje, saj je že študija iz leta 2006 o onesnaženju  stare cinkarne pokazala in vse kasnejše  analize še bolj podrobno  potrdile katastrofalno onesnaženje okolja. Tukaj so izmerili največje onesnaženje s kadmijem v urbanem področju na svetu (1200 krat čez mejno vrednost 1mg/kg po Uredbi o vnosu težkih kovin v tla) saj je ta lokacija nekaj 100 metrov od centra Celja. Pristojno ministrstvo in drugi odgovorni se vse do danes niso odzvali  in niso pristopili k takojšnji sanaciji tega 17 ha velikega področja, kjer je odloženo 1,5 milijona mvečinoma nevarnih odpadkov. Že za 13600modpadkov, ki so jih sedaj sanirali na tej lokaciji pa je v sodbi sodišča navedeno, da predstavljajo

«…visoko nevarnost za zdravje ljudi in okolje«

V takratni sodbi sodišča je tudi navedeno, da ima onesnaženo področje škodljiv vpliv na podtalnico, Hudinjo, Voglajno in Savinjo in je nujno  potrebno preprečiti izluževanje v okolje.

V AAG bivši Ministrici ga. Ireni Majcen in vsem okoljskim ministrom do danes očitamo malomaren odnos do sanacije celjske kotline. S svojim zatiskanjem oči glede tega problema so prestavili reševanje  hudih ekoloških problemov tega okolja v nedoločeno prihodnost. Celjska kotlina in njeni prebivalci  nujno potrebujejo  ukrepe za zmanjšanje tveganja za zdravje prebivalstva.

Povezave:

Alpe Adria Green, mednarodna organizacija za zaščito okolja in narave zahteva odstop Ministrice za okolje in prostor ga.Irene Majcen

CELOTNO OKOLJSKO POROČILO ZA PODROČJE CELJSKE KOTLINE

Izjava za javnost – AAG-Civilne iniciative Celja

  IRENA MAJCEN–ZMAGOVALKA “ČRNE LISTE” AAG ZA LETO 2016

Tiskovna konferenca občine CELJE–AAG- EKOTERORISTI

Sodba Sodišča EU v Luksemburgu z dne 16.4.2015

ZBORNIK E-NOVIC ALPE ADRIA GREEN – HRAST 2022 V PDF

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: