c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

AAG obvestili FIS o dogajanju pripave SP Planica 2023


IZJAVA ZA JAVNOST

Obvestilo Mednarodni smučarski zvezi ( FIS) v zvezi z nespoštovanjem trajnostnih in okoljevarstvenih zavez pri izvedbi svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, Planica 2023

V nevladni okoljski organizaciji Alpe Adria Green ( AAG) skupaj z lokalnimi prebivalci in društvi  že od sredine prejšnjega leta opozarjamo na nesprejemljive posege v zavarovano vodovarstveno območje ter ledeniško moreno, predvsem v obliki postavitve začasnih parkirnih mest za obiskovalce Svetovnega prvenstva v nordijskem smučanju, ki se bo izvajalo v Planici v drugi polovici februarja 2023.  AAG-ju je pri opozarjanju na nepravilnosti že pritrdila Kmetijska inšpekcija RS, z nedovoljenimi posegi pa se ukvarjajo tudi druge pristojne službe. V AAG smo navezali stike z organizatorjem prireditve, jih seznanili  z našimi pomisleki in predlogi za čim manj obremenjujočimi posegi v okolje, vendar žal dlje kot do obljub o srečanju s predstavniki organizatorja, občine Kranjske Gore ter okoliškimi prebivalci nismo uspeli priti.

Kljub obljubam o najbolj trajnostnem in okolju prijaznem svetovnem prvenstu doslej, ki so bili izrečeni s strani organizatorja ter takratne ministrice za šport ob dodelitvi prvenstva s strani Mednarodne smučarske zveze, priprave in izvedena aktivnosti trenutno ne odražajo takega stanja. Takšne aktivnosti prav tako ne sledijo zavezam Mednarodne smučarske zveze ter slovenske krovne smučarske zveze k skrbi o trajnostnem upravljanju z naravnimi viri in varovanju okolja in narave.  Le odgovorno in previdno ravnanje z naravo prav vsem smučarjem in ostalim športnikom, ki so odvisni od naravnih danostih, lahko omogoča nadaljnoizvajanje aktivnosti samo ob ohranjenem okolju in naravnem ravnovesju. Kako negativno lahko vpliva porušeno naravno ravnovesje ter posledično podnebne spremebe, mogoče najbolj izmed vseh športnikov občutijo prav smučarji. Zato je potrebno še toliko bolj paziti na posege v okolje in naravo in se striktno držati sprejetih smernic in okoljskih zavez. V upanju na izboljšanje razmer smo v AAG obvestili  tudi krovno Mednarodno smučarsko zvezo ter nanjo naslovili obvetilo o prekomernem poseganju v okolje pri izvedbi prireditve.

V nadaljevanju sledi vsebina dopisa v celoti:

Na vas se obračamo iz mednarodne nevladne organizacije za varovanje okolja in narave Alpe Adria Green v zvezi s trajnostnimi vprašanji pri prihajajočim svetovnim prvenstvom v nordijskem smučanju Planica 2023 FIS.

Zavedamo se, da FIS od organizatorjev tako pomembnih dogodkov zahteva, da sledijo načelom trajnosti ter družbene odgovornosti in komunikacije. Žal so organizatorji zatajili in tako v lokalni skupnosti kot narava se soočamo s posledicami.

Namreč, oktobra 2022 so se organizatorji (OK Planica) odločili, da na varovanih  kmetijskih zemljiščih načrtujejo parkirišča, s tem pa odstranijo polmetrski sloj  travne ruše in zemljine  in utrdijo  površino s plastjo peska. S tem so zanemarili tako vodovarstvena območja kot naravne vrednote (naravna vrednota državnega pomena). Tudi potem, ko so državni inšpektorji ugotovili kršitve, prepovedali uporabo za parkirišča in zahtevali renaturacijo, organizatorji zanemarjajo izrečene ukrepe in vsakokratna parkirišča pripravljajo za nezakonito uporabo.

Nacionalni radio je decembra 2022 organiziral vrhunsko javno razpravo o temi, ki so je organizatorji Planice 2023 prezrli. Prav tako niso prišli v stik z lokalno skupnostjo ali se odzvali na očitke prek npr. družbeni mediji. Nekatera dejstva lahko spremljate tudi na naši fb strani Društvo za naravo Jalovec, https://m.facebook.com/Drustvozanaravojalovec/?locale=sl_SI&_rdr

Zdi se, da je zaveza za Zeleno Planico 2023 zgolj propagandne narave ; vedno bolj se kaže,  da izpolnjuje zgolj namen reklame in nima vsebine. Trdno verjamemo, da bo Planica 2023 sledila smernicam in navodilom FIS in da pri upravljanju prizorišč prvenstva ne boste zanemarili trajnosti in varovanja okolja.

Povezave:

EKO patrulja AAG – “v Ratečah uničejejo najboljša kmetijska zemljišča za gradnjo parkirnih prostorov”

V RATEČAH bodo pričeti z gradnjo še enega parkirišča za potrebe Nordijskega centra vPlanici

Odgovor ministrstva za kmetijstvo na prijavo AAG uničevanja najboljših kmetijskih zemljič v Ratečah

ZBORNIK E-NOVIC ALPE ADRIA GREEN – HRAST 2022 V PDF

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: