c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

EKO PATRULJA AAG ODKRILA ONESNAŽEVANJE REKE RIŽANE


Eko patrulja okoljevarstvene organizacije AAG je že v začetku meseca februarja 2023 najprej opazila belo vodo v strugah, ki so povezane z reko Rižano. Člani Eko patrulje AAG so zadevo spremljali in o tem najprej obvestili županovo komisijo MO Koper. Dogodek je bil sporočen tudi na številko 112.

Pri tem pripominjamo, da onesnaževanje ni samo na portalu T8 ampak tudi na drugih deloviščih drugega tira Divača Koper, kot je v Vinjanskem potoku in v Osapski dolini na hudournikih Podravja. Namreč tu se stekajo hudourniki izpod portalov ali delovišč drugega tira in odnašajo nesnago. Omenjena težavnost čistost odpadnih vod je bila izpostavljena s strani krajanov na sestanku z investitorjem v Gabrovici dne 18.1.2023. Vsebnost mulja je sicer neznana ( po zagotovilu izvajalca del so opravili analizo vsebnosti odpadne vode ne pa mulja, rezultati niso znani) ampak iz strokovne literature lahko mulj vsebuje naslednje snovi kot so kalcijev hidroksid, sulfati in težke kovine. Z gotovostjo lahko trdimo, da vsebnost izpustnih vod v kanale, hudournike in rek vsebujejo naslednje snovi:

  1. Betonski prah: med mešanjem in obdelavo betona se lahko sprošča prah, ki lahko pride v stik z vodo in povzroči beljenje vode.
  2. Cementni prah: podobno kot betonski prah se tudi med obdelavo cementa lahko sprošča prah, ki lahko pride v stik z vodo.
  3. Sulfati: v betonu in cementu se lahko nahajajo sulfati, ki se lahko izločijo v vodo in povzročijo povečano koncentracijo sulfatov v vodi, kar lahko povzroči beljenje.
  4. Alkalije: beton in cement lahko vsebujejo alkalije, ki se lahko sproščajo v vodo in povzročajo beljenje.
  5. Težke kovine: nekatere težke kovine, kot so baker, kadmij in svinec, se lahko nahajajo v cementu in betonu ter se lahko sproščajo v vodo, kar lahko povzroči beljenje.

Poudariti moramo, da voda, ki teče po kanalih, hudournikih in nato v reko je bele barve in za seboj pusti plast mulja, ki se strdi.

Dogotke in kršitelje smo 01.03.2023 prijavili INŠPEKTORATU RS ZA OKOLJE IN PROSTOR, saj so v času najmanj od 22. februarja  pa do danes, to je do 26.2.2023 nekontrolirano spuščali v prostor neznano snov (v nadaljevanju emisije[1]) tako, da so na platoju tunela T8 (tam se nahaja tudi betonarna) spuščali neprečiščeno vodo, katera je šla mimo usedalnikov za kontrolirano zbiranje in odvajanja odpadnih vod, ali pa je usedalniki niso uspeli prečistiti. Mulj oziroma neraztopljene snovi so se tako nekontrolirano nalagale v hudourniku oziroma strugah namakalnih kanalov, ki so povezani z reko Rižano. Posebno je vidna voda bele barve v strugi kanala, ki prihaja iz odtočnih kanalov gradbišča tunela T8 v Dekanih, kjer se tudi nahaja betonarna.

Voda bele barve  je lahko zelo škodljiva za organizme, ki živijo v potoku, iz več razlogov:

• Mulj (zgoščena emisija) lahko zamaši dihalne poti makro nevretenčarjem (raki, žuželke, polži, školjke), ki živijo v potoku, zaradi česar se zadušijo in poginejo.

• Mulj, suspendiran v vodi, vpliva na to, koliko sončne svetlobe lahko prodre v vodo. Vodne rastline potrebujejo sončno svetlobo za fotosintezo, ki proizvaja hrano za rastline (ki so nato hrana za ribe, makro nevretenčarje, vodne ptice itd.) in kisik (ki je ključnega pomena tudi za druge organizme, ki živijo v potoku).

• V omenjenih hudournikih in zadrževalnikih le teh, pije divjad vodo in menimo, da ni potrebno razlagati, kaj pomenijo neznane emisije v vodi za živelj.

• Namakalni kanali v dolini reke Rižane se uporabljajo za namakanje poljščin, taka voda ni primerna za zalivanje, saj usedline prekrijejo liste in tako onemogoča razvoj rastlin. Ravno tako se kanali uporabljajo za napajanje živine, ki se nahaja na  tem območju.

Od inšpektorata smo zahtevali skladno s prvim odstavkom 24. čl. Zakona o inšpekcijskim nadzoru ( Ur. l. RS št. 43/07-  uradno prečiščeno besedilo  in 40/14), da nas obvestiti o povzetih ukrepih. Žal dosedanja praksa dokazuje da inšpektorat prijave ki jih dobijo od nas ali od drugih glede drugega tira in onasneževanja vodnih virov ne obravnavajo kar so potrdili tudi sami v odgovoru za medije:

Na inšpektoratu so avgusta 2022 ob podobni prijavi vdora mulja pojasnili, da ne utegnejo obravnavati vsakega takšnega primera, saj prejmejo več pobud za izvedbo nadzorov, kot jih lahko tekoče obravnavajo. Poudarili so, da ne obravnavajo prijav, ampak ob kršitvah ukrepajo po uradni dolžnosti. Primeri onesnaženja vode, ki ne ogrožajo življenj, pa na inšpektoratu niso najvišje prioritete, so še pojasnili. 

TAGEGA INŠPEKTORATA V RS NE POTREBUJEMO SAJ SAMO Z IZJAVAMI DAJE ZAGON ONASNAŽEVALCEM DA ŠE NAPREJ ONESNAŽUJEJO OKOLJE IN NARAVO ALI PA IMA TA PRIMER DRUGAČNO OZADJE, KOT TO KROŽI MED TAKAŠNIMI PREBIVALCI:

DRUGI TIR IMA ZA KOPERSKO INŠPEKCIJO PRIORITETO V NAŠI DRŽAVI IN GA BODO DOVOLILI GRADILI NE GLEDE NA UNIČENO OKOLJE IN NARAVO, SAJ IZVAJALCE DEL ŠČITI VLADA IN VSA PRISTOJNA MINISTRSTVA!!!


[1] Emisija je neposredno ali posredno izpuščanje ali oddajanje snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju ali energije (hrup, vibracije, sevanje, toplota in svetloba) ali organizmov ali mikroorganizmov iz posameznega vira ali razpršenih virov v okolje. ZVO – 2 točka 4.3 3.člena.

Povezavi:

EKO PATRULJA AAG ODKRILA ONESNAŽEVANJE HUDOURNIKA PODRAVJA

Na Osapski reki se je pojavila pena

ZBORNIK E-NOVIC ALPE ADRIA GREEN – HRAST 2022 V PDF

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: