c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Sprejeti sklepi na skupni nujni seji dveh odborov Državnega Zbora RS dne 15.3.2023


15.03.2023 je bila v DZ RS skupna seja odborov, katere so se udeležili tudi člani AAG in sicer Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo (18. nujna seja) in Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor (20. nujna seja)Državnega zbora RS. Na skupni nujni seji sta odbora obravnavala skupno točko z naslovom:

»Ukrepanje za zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika in zloraba moči ter uporaba nasilja pri tem« sprejela naslednja sklepa:

  • »Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor predlagata deležnikom – predstavnikom Mestne občine Ljubljana, predstavnikom pristojnih ministrstev ter zainteresiranim predstavnikom lokalne skupnosti, da v najkrajšem možnem času skupaj preverijo tisti del projektne dokumentacije, ki se nanaša na pridobljene pravice graditi ali posegati na zemljišča, na katerih se gradi kanalizacijski vod CO, ki niso v lasti Mestne občine Ljubljana, ter take razčistijo nesoglasja glede posegov v zasebno lastnino.«
  • »Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo in Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor pozivata inšpektorat Republike Slovenije za naravne vire in prostor ter inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo, ki sta pristojna v posegu izgradnje povezovalnega kanala CO, da v okviru svojih pristojnosti in pooblastil nemudoma ukrepata in sledita ugotovitvam ministrstva z dne 7. 12. 2022 in z dne 6. 3. 2023, glede gradnje povezovalnega kanala CO.«

Peleg navedenega je Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo sprejel se naslednji sklep:  ·

  • »Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo poziva Ministrstvo za notranje zadeve in Policijo, da v roku enega meseca pripravi podrobno poročilo o delovanju varnostnih služb, ki so sodelovale pri aktivnostih povezanimi z gradnjo kanalizacijskega kanala CO, nasilnega ravnanja posameznikov do lastnikov zemljišč in z njimi seznani Odbor.«

Medtem ko je Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor na omenjeni seji sprejel tudi sledeči sklep:

  • »Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor obsoja nespoštovanje ustavne pravice do pitne vode – zaščite vseh virov pitne vode kot ustavno varovane kategorije v primeru gradnje kanalizacijskega kanala CO na spornem kraku od Broda do Jezic.«

Povezava:

ODBORA POZIVATA INŠPEKTORATA, NAJ GLEDE KANALA C0 UKREPATA V OKVIRU SVOJIH PRISTOJNOSTI

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: