c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Nagovor AAG- v zvezi z kanalom C0 poslan državnim organom


Nagovor AAG, ki ga zastopa v tem primeru član AAG Miha Jazbinšek,  v zvezi z 2. nujno seja Komisije  za peticije, človekove pravice in enake možnosti dne 13. 4. 2023

Alpe Adria Green o pitni vodi misli dolgoročno, enako mislijo tudi domačini iz Kleč, Savelj in Ježice, enako so mislili prostorski načrtovalci dolgoročnih planov Slovenija 2000 in Ljubljana 2000. Leta 1954 zgrajeni čistilni napravi na Brodu (prvi v Sloveniji) so leta 1986 določili dve obvezni funkciji:

 1. Čistilna naprava na Brodu se mora nadgraditi za kapaciteto nad 10.000 in pod 100.000 E, potrebno za čiščenje odpadnih voda s prispevnega območja SZ dela takratne Občine Šiška od Stegen do Medvod, Pirnič in Vodic ter
 2. ČN je locirana na Brodu, zato da prestreže Medvoške in Vodiške fekalije pred območjem od Broda do Ježice, kjer velja režim absolutnega varovanja mestnih zajetij podtalnice.

Del kanala C0 med Brodom in Ježico je leta 1991 pravno uveljavilo ekološko neodgovorno vodstvo VO-KE, a s traso vendarle tikoma vodotoka Save na skrajnem zunanjem robu 2. varstvenega pasu podtalnice. Zastareli koncept centralnega sistema javne kanalizacije pa se je v raznih »strokovnih« gradivih urbanističnega razreda arhitektov, krajinskih arhitektov in komunalnih inženirjev (vsa brez kakršnekoli obvezne presoje vplivov na okolje) pozneje pojavljal s traso v samem jedru 2. varstvenega pasu in po sredini »območja varovanja kmetijskih zemljišč«, celo na škodo območja bogatenja podtalnice, ki sodi v režim »I. najožje vodovarstveno območje«.

Projekt »NADGRADNJA SISTEMA ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE V OBČINAH MEDVODE IN VODICE TER IZGRADNJA POVEZOVALNEGA KANALA C0 V MESTNI OBČINI LJUBLJANA«, v katerega je Janković povzel tisto najslabše, kar je bilo ostalina iz časa mandatov dveh županj, se vodi od podpisa županov treh občin leta 2011 kot medobčinski »pogodbeni« projekt, interno skrit v VO-KI in Holdingu Ljubljana. Ker je na Brodu zadrževalnik za fekalije z Medvod in Vodic že zgrajen, je jasno, da se morajo očistiti kar tam. Nesmiselno in nedopustno je fekalije spuščati čez celotni Ljubljanski vodonosnik vzdolž Save in tranzitno skozi intenzivno zazidana območja Bežigrada, Most in Polja do CČN v Zalogu.

Usoda nedopustnega in nesmiselnega Jankovičevega kanala je tačas v rokah »države«:

 • presoja vplivov na okolje na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo,
 • gradbeno dovoljenje na Ministrstvu za naravne vire in prostor,
 • prerazporeditev kohezijskih sredstev na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj ter
 • nadzor nad upravnimi enotami na Ministrstvu za javno upravo.

Zato Alpe Adria Green, Vesna, zelena stranka in še mnogi drugi, pozivajo Vlado RS, da v pristojnosti svojih ministrstev

 • zagotovi trajno opustitev izgradnje povezovalnega kanala C0 med Brodom in Ježico
 • ter takoj prične s pripravami za nadgradnjo Čistilne naprave Brod z zmogljivostjo nad 10.000 in pod 100.000 E, ocenjujemo cca 50.000 E.

Obrazložitev, kot je bila dostavljena članom Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti za priliko 2. nujne seje Komisije:

V primeru “kanala C0” Alpe Adria Green o pitni vodi misli dolgoročno, enako mislijo tudi domačini iz Kleč, Savelj in Ježice

Dopis je bil 16.04.2023 poslan:

 • dr. Nataša Pirc Musar, Predsednica Republike Slovenije
 • Uroš Brežan, minister za naravne vire in prostor
 • mag. Bojan Kumer, minister za okolje, podnebje in energijo
 • mag. Alenka Bratušek, ministrica za infrastrukturo
 • Boštjan Poklukar, minister za notranje zadeve
 • dr. Dominika Švarc Pipan, ministrica za pravosodje
 • dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj
 • mag. Urška Klakočar Zupančič, Predsednica Državnega zbora
 • Peter Svetina, Varuh človekovih pravic

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!

NAMENITE 1,0% DOHODNINE ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK–  NIČ VAS NE STANE

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: