c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Izjava za javnost: Gradbeno dovoljenje za začasni kamp »Orehek«


Izjava za javnost:

Gradbeno dovoljenje za začasni kamp »Orehek«

  1. Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave,  je 2.2. 2022 kot stranski udeleženec v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za začasni nastanitveni kamp »Orehek« pridobil Gradbeno dovoljenje št.351-367/2021-6236-49, s katerim Upravna enota Postojna izdaja investitorju turški družbi Yapi Merkezi Insaat (podružnica Ljubljana) dovoljenje za graditev začasnega nastanitvenega kampa »Orehek«.
  1. AAG ja na prošnjo okoliških prebivalcev Orehka pri Postojni izvedel civilni nadzor nad morebitnimi prekomernimi posegi v okolje.[1] V postopkih nadzora, ki vsebuje aktivnosti  Eko patrulje z namenom ugotovitve dejanskega stanja na kraju samem, analizo izdanih upravno – pravnih aktov ter priprave nabora ukrepov in predlogov za odpravo nepravilnosti, smo ugotovili  pomanjkljivosti, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na kvaliteto okolja na tem področju. S svojimi ugotovitvami smo seznanili tudi pristojne inšpekcijske službe, ki so izdale odločbo o ustavitvi gradnje, izreklo mandatno kazen ter napotilo investitorja k pridobitvi ustreznih dovoljenj za izgradnjo začasnega kampa.
  1. AAG se je v postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja prijavil kot stranski udeleženec, v vlogi pa je opozoril na pomanjkljivosti, nepravilnosti ter nevarnosti pri morebitni izdaji gradbenega dovoljenja.[2]
  1. Po preučitvi izdanega gradbenega dovoljenja smo v AAG mnenja, da izdana odločba izpolnjuje minimalne zahteve za zaščito okolja in narave pri predvidenih gradbenih postopkih, ki smo jih postavili v zahtevi za vstop v postopek izdaje gradbenega dovoljenja skladno s 54. členom Gradbenega zakona. Prav tako se strinjamo z omilitvenimi ukrepi, ki so jih postavili pristojni naravovarstveni državni organi. Iz tega sledi, da se AAG v predpisanem roku ne bo pritožil na izdano gradbeno dovoljenje.  Opozarjamo pa, da se skrb za okolje ne konča z izdajo gradbenega dovoljenja, temveč da bo investitor moral skrbeti za čim manjše obremenjevanje okolja tudi po prevzemu objektov v uporabo in koriščenje, saj gre v primeru Orehka za naravovarstveno občutljivo področje. V AAG bomo vsekakor spremljali izgradnjo začasnega kampa ter v primeru morebitnih prekomernih posegov ukrepali skladno s slovensko zakonodajo.

[1] https://alpeadriagreen.org/2021/09/02/aag-je-izvedla-01-09-2021-eko-patruljo-na-obmocju-orehka/

[2] https://alpeadriagreen.org/2021/11/26/prispevku-rtv-naselje-za-turske-delavce-v-orehku-zgrajeno-brez-gradbenega-dovoljenja-inspektorji-izrekli-kazen-na-rob/

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: