c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

Sodišče zavrnilo tožbo nevladnikov, potrdilo legitimnost odstrela 222 medvedov


Sodišče odločilo, da je brez odstrela velika verjetnost za resno škodo za varnost ljudi, živine in premoženja. Alpe Adria Green gre na evropsko sodišče.

Maja Prijatelj Videmšek – DELO

Upravno sodišče je zavrnilo tožbo nevladne organizacije Alpe Adria Green zoper dovoljenje za odstrel 222 medvedov, ki ga je februarja izdalo ministrstvo za okolje in prostor. V sklepu sodbe je sodišče zapisalo, da brez odstrela obstaja velika verjetnost za resno škodo za varnost ljudi, zlasti zaradi pojavljanja medveda v in v bližini naselij, in resno škodo na živini in drugih vrstah premoženja.

Sodišče v sodbi iz 16. junija tudi ocenjuje, da odstrel ne bo škodoval vzdrževanju ugodnega stanja populacije medveda v Sloveniji.

Ministrstvo za okolje je 28. februarja letos izdalo dovoljenje za odstrel 222 medvedov za obdobje do 30. septembra letos. V obrazložitvi dovoljenja navaja, da ga je izdalo na podlagi uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah in da je območja odvzema določilo na podlagi ekspertize strokovnjakov ljubljanske biotehniške fakultete, gozdarskega inštituta in zavoda za gozdove. Iz te izhaja, da je odstrel medvedov utemeljen zaradi povečanih konfliktov, ki so posledica velikih gostot medvedov in značilnosti odnosov znotraj vrste.

Marca je upravno sodišče zaradi tožbe Alpe Adria Green odstrel zadržalo do končne odločitve, ki jo je napovedalo še pred potekom obdobja, predvidenega za izvršitev odstrela.

Sodišče: individualne odločbe za odstrel ne zadoščajo

V Alpe Adria Green, kjer so v preteklosti dosegli tri sodna zadržanja odstrela medvedov, so v tožbi trdili, da toženec s t. i. kvotnim odstrelom poskuša uvesti lov na zaščitene vrste, ki je nezakonit. Po njihovem prepričanju so sprejemljive le posamične odločbe o usmrtitvah konfliktnih medvedov, to je medvedov, ki se redno približujejo naseljem, povzročajo škodo na premoženju in bi lahko bili tudi nevarni za človeka.

Toda upravno sodišče je v sodbi zapisalo, da ni mogoče slediti trditvi, da je interes varstva zdravja ljudi mogoče doseči le s posamičnimi odločbami o usmrtitvah konfliktnih medvedov. Prav tako glede na izvedene dokaze ni našlo potrditve za očitek, da je cilj izpodbijanega dovoljenja velik obseg lova, ne pa zmanjšanje konfliktov.

Sodišče v celoti prikimalo strokovnima pričama in ekspertizi 

Kot na več mestih v sodbi zapiše sodišče, je pri svoji ugotovitvi, da je izpodbijano dovoljenje za odstrel medvedov pravilno in utemeljeno, v celoti sledilo podatkom iz ekspertize strokovnjakov z biotehniške fakultete, gozdarskega inštituta in zavoda za gozdove, ki je bila deloma podlaga za izdano dovoljenje za odstrel, in izpovedbam dveh prič, ki sta sodelovali pri izdelavi ekspertize, profesorja na biotehniški fakulteti Klemna Jerine in Tomaža Skrbinška z iste fakultete.

Upravno sodišče se je v sodbi, na katero se ni mogoče več pritožiti, prvič vsebinsko opredelilo tudi do nekaterih drugih zadev. Glede zmanjšanja populacije medveda z zdaj ocenjenih okoli 1000 na okoli 800 medvedov v treh letih (do 2023), ki ga predlaga ekspertiza, je sodišče na podlagi pričanja Jerine in Skrbinška, ki sta izpovedala, da bi se s tolikšnim zmanjšanjem števila medvedov zmanjšalo tudi število konfliktov, odločilo, da je utemeljen tudi predviden odstrel 222 medvedov v letošnjem letu.

Alpe Adria Green: gre za živa bitja, strogo varovano vrsto

»Gremo naprej do sodišča Evropske unije. Gre za živa bitja, strogo zavarovano vrsto, ki je tako zavarovana z namenom. V stikih smo z evropsko komisijo, ki nam je že prej povedala, da sledi zadevi, in da naj najprej uporabimo vsa pravna sredstva v državi, potem pa sprožimo spor pred sodiščem Evropske unije, enako kot sta naredili Švedska in Finska za volka,« je sodno odločitev komentirala Nevenka Lukić Rojšek, ki je zastopala Alpe Adria Green v sodnem sporu z državo oziroma okoljskim ministrstvom.

Lukić Rojšek je kritična do selektivnega upoštevanja dokazov sodišča. »Sodišče nikjer ne upošteva podatkov od lovskega turizma in javne promocije kulinarične ponudbe medvedjega mesa. Imamo cenik, ki nam ga pošlje okoljsko ministrstvo. Ko pa zahtevamo podatke, ne vodijo evidenc ne na okoljskem ne na kmetijskem ministrstvu. Vse to smo predali sodišču, a naših argumentov ni upoštevalo.«

V Alpe Adria Green so kritični tudi do ekspertize, zlasti v delu, ki se nanaša na krmljenje medvedov. Trdijo, da je krmljenje eden od razlogov za višjo stopnjo rasti populacije medvedov v Sloveniji. Prenehanje krmljenja pa bi bil najučinkovitejši ukrep za reševanje konfliktov med človekom in medvedom.

»Jerina je prej sodeloval v raziskavah, ki dokazujejo, da krmljenje povečuje populacijo medvedov. Z raziskavo v ekspertizi vse to negira. V sodbi to nikjer ni omenjeno, omenjeno pa je, da nismo podali zadostnih dokazov. Sodišče je upoštevalo le Jerino in Skrbinška. Slednji je jasno povedal, da je ekspertiza dolgoročno nepopolna in da ni monitoringa medveda. Ta se začne izvajati šele prihodnje leto,« je povedala Nevenka Lukić Rojšek.

Več v Delu prihodnji torek. 

Sodba spet obrnila usodo medvedov

Z zavrnitvijo tožbe Alpe Adria Green (AAG) je ponovno stekel od marca zadržani odstrel medvedov. V AAG napovedali tožbo proti Sloveniji na sodišču EU.

Povezave:

#skupajsmoAAG #togetherAAG #заједносмоAAG #заедносмеAAG

#zajednosmoAAG #insiemesiamoAAG

ZA PRIHODNOST NAŠIH OTROK!!!

Spletna platforma za okoljsko pravo EU

POSTANITE ČLAN AAG

Plačilo Članarine

Podprite nas – doniraj AAG- 1% dohodnine

Postanite partner AAG

PRIJAVA NA SPLETNI ČASOPIS AAG – HRAST
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: