c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

e-novice AAG: HRAST 2/2022


E-NOVICE AAG: HRAST FEBRUAR 2022

PREDNOST PROCESA UPLINJANJA PRI TERMIČNI OBDELAVI TRDNIH ODPADKOV – END-OF-WASTE TEHNOLOGIJA

Gorljivi del odpadkov in odpadna biomasa predstavlja velik potencialni vir ogljika, ki ga spričo neustreznih tehnoloških rešitev nerentabilno kurimo, v veliki večini pa na neprimeren način odlagamo ali prepuščamo trohnenju in gnitju. Na globalni ravni vsak dan proizvedemo 5,4 MIO t odpadkov, pri čemer se je ta količina zaradi zdravstven…  Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Pripombe AAG na “Uredbo o nadomestilu za izrabo prostora za proizvodno napravo na veter”

AAAG je v predpisananem roku podal na Ministrstvo za infrastrukturo na predlog Uredbe o nadomestilu za izrabo prostora za .… Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Izjava za javnost: Gradbeno dovoljenje za začasni kamp »Orehek«

  Alpe Adria Green, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave,  je 2.2. 2022 kot stranski udeleženec v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za začasni nastanitveni kamp »Orehek« pridobil Gradbeno dovoljenje št.351-367/2021-6236-49, s katerim Upravna enota Postojna … Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Zmagovalec črne liste AAG za leto 2021

AAG že dvajset let vsako leto izvaja informativno – ozaveščevalno akcijo Okoljska črna lista, na katero uvršča najbolj pereče okoljske probleme, s katerimi se srečuje v okviru svoje redne dejavnosti – civilnega nadzora nad prekomernimi Nadaljujte z branjem→

This is the divider

EKO-PATRULJA AAG POD NASELJEM LIPCE NAD JEZOM HE MOSTE

Na poziv občanov, ki so se pritoževali med sprehodom nad smradom, smo v AAG opravili ekološko patruljo. Vir za pritožbe leži pod naseljem Lipce malo od avtokampa Perun proti Jesenicam. Gre za kanalizacijo, ki neočiščena teče v jez HE Moste, po njej priplavajo tudi iztrebki. Po predpisih je neočiščene vode iz kanalizacije prepovedano izpuščati. V kolikor iz objektov ne gredo odpadne vode na čistilno napravo je potrebno za vsak objekt postaviti malo čistilno napravo. …  Nadaljujte z branjem→

This is the divider

“Ne v bazenu, kopamo se v smradu”

Civilna iniciativa Vrtojba je okrepila prizadevanja, da bi izselili asfaltno bazo Kolektorja CPG iz Vrtojbe. Upe polaga v inšpekcijo, na katero je podala prijavo, s katero dokazuje, da za asfaltno bazo ni dovoljenj. Inšpekcijo je obvestila… Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Prejeli smo: Narava rabi našo ljubezen

LJUBLJANA – Na dan zaljubljenih je Svetovna organizacija za varstvo narave (WWF) sprožila regionalno kampanjo »Love It or Lose It« (Imej rad/a ali izgubi) https://www.wwfadria.org/sl/love/, s katero je leto 2022 razglasila …  Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Odgovor AAG na članek Sežigalnica na Jesenicah? , objavljenim dne 16.2.2022 v Gorenjskem glasu

AAG daje konceptu sežiga ali so-sežiga odpadkov zadnje mesto na lestvici izkoriščanja odpadkov za alternativne oblike energentov. Zavedamo se, da smo v Sloveniji kljub trudu pri uvajanju sistemskega zmanjšanja odpadkov priča vedno večjem …  Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Emisije iz cestnega prometa in ogrevanja v gospodinjstvih so posledica kršitev standardov kakovosti zraka EU v Evropi

Kršitve mejnih vrednosti EU za kakovost zraka za dušikov dioksid po Evropi so bile večinoma posledica cestnega prometa, medtem ko je ogrevanje v gospodinjstvih zaostajalo za večino preseganj za trdne delce, glede na danes objavljeno oceno…

 Nadaljujte z branjem→

This is the divider

UE Slovenska Bistrica odločila glede vetrne elektrarne Kalše na Pohorju

Upravna enota Slovenska Bistrica (v nadaljevanju UE) je dne 23.2.2022 z dopisom: Seznanitev z ugotovitvami – objekt MVE Kalše, udeležencem postopka napovedala zavrnitev gradbenega dovoljenja za …  Nadaljujte z branjem→

This is the divider

APETITI PO PLINSKEM TERMINALU V KOPRU

Slovenija tudi spričo vojne v Ukrajini razmišlja o plinskem terminalu na svojem ozemlju, potem ko je odločno nasprotovala terminalu v Tržaškem zalivu, ki ga je nameravala zgraditi španska družba Gas Natural. Načrt za terminal je povzročal napetosti med Rimom in Ljubljano. Za energetsko neodvisnost in odpornost je za Slovenijo po oceni ministra za infrastukturo Jerneja Vrtovca…   Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Alpe Adria Green je v predpisanem roku poslala na Ministrstvo za okolje in prostor pripombe, predloge in zahteve v zvezi z Javnim naznanilom o Pobudi za DPN PVE Dolenja vas (v nadaljevanju Pobuda)  Nadaljujte z branjem→

This is the divider

Spletna platforma za okoljsko evropsko pravo

  • NOVOSTI:

Javni posvet o mikroplastiki

This is the divider

PRAVOČASNO PLAČAJTE ČLANARINO

Letna članarina za člane znaša 5 EUR (če ne poravnate članarine za tekoče leto, vas štejemo za podpornega člana in nimate pravic iz statuta in bonitet pri morebitnih uslugah AAG); ​Za civilne iniciative in društva znaša članarina od 150 dalje, odvisno od velikosti; ​Upokojenci, Dijaki, študenti in brezposelni ob vpisu plačajo 5 evrov, da naslednja leta ne plačajo članarine, razen, če imajo prihodke nad 850 evrov!Nadaljujte z branjem→

This is the divider

E-NOVICE V PDF FORMATU
 
E-NOVICE HRAST IZDAJA:
 
ALPE ADRIA GREEN  MEDNARODNA ORGANIZACIJA, KI DELUJE V SLOVENIJI V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU OKOLJA IN NARAVE
 
NASLOV ZA POŠTO: PREŠERNOVA 26, 4270 JESENICE, SLOVENIJA, EU;
PISARNA: CESTA BORISA KIDRIČA 37C, JESENICE, SLOVENIJA, EU, KI JE ODPRTA TUDI V ČASU PANDEMIJE
 
TEL. ŠT. MOBITEL: 051 311 450, E-POŠTA: INFO@ALPEADRIAGREEN.COM
 
SPLETNA STRAN:  https://alpeadriagreen.org/
 
HTTP://INFO630882.WIXSITE.COM/ALPEADRIAGREEN

 https://wordpress.com/view/vsozitjuznaravo.wordpress.com
 
https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/#
 
TTR: SI56 3300 0000 6508 788
 
FEBRUAR 2022

Deli novice prijateljem in znancem!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: