c. Borisa Kidriča 37c, Slovenski Javornik – Jesenice, SLOVENIJA – EU. Za obisk v pisarni je potrebna predhodna najava na email: info@alpeadriagreen.com ali na GMS: 051 311 450

e-novice AAG: HRAST 1/2023


E-NOVICE AAG: HRAST JANUAR 2023

VETERNICAM PRI DOLENJI VASI NE-HVALA!

Vlada RS v zadnjih mesecih poudarja kako pomembna je referendumska odločitev oziroma volja ljudstva, kadar gre za njene interese, na primer za referendum o vladi, vse drugače pa ravna ko to ne gre za njen interes. Krajani so se Referendumu leta 2014 v KS Senožeče, katerega rezultat je tudi občinski svet občine Divača sprejel, izrekli […]

Nadaljujte z branjem

“Minister naj ustavi gradnjo kanala C0”

Vanja Brkić – dnevnik – Nevladna organizacija Alpe Adria Green je ministra, pristojnega za razvoj in kohezijsko politiko, pozvala, naj ustavi gradnjo kanalizacijskega kanala C0 in preveri, ali občina ta projekt izvaja skladno z zakonodajo. Ljubljanska občina je zoper enega občana že konec leta 2018 vložila tožbo, ker naj bi protipravno preprečeval gradnjo povezovalnega kanala C0. […]

Nadaljujte z branjem

Leto 2022 je bilo drugo najtoplejše leto za Evropo: Kopernikovo leto

Novi podatki službe Evropske unije za podnebne spremembe Copernicus razkrivajo, da je bilo leto 2022 drugo najtoplejše leto v zgodovini v Evropi in peto na svetovni ravni. Novi podatki službe Evropske unije za podnebne spremembe Copernicus razkrivajo, da je bilo leto 2022 drugo najtoplejše leto v zgodovini v Evropi in peto na svetovni ravni. Vreme […]

Nadaljujte z branjem

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko večji pritisk za povečanje zmogljivosti plinskih terminalov spodkoplje cilj 1,5˚C

Svet je prehitel v svojih prizadevanjih za odgovor na energetsko krizo, do te mere, da emisije iz novih plinskih zmogljivosti zdaj ogrožajo mejo segrevanja 1,5˚C, pravi analiza znanstvenoraziskovalne skupine Climate Action Tracker. Poročilo kaže , da bodo emisije CO2 iz vseh nedokončanih, odobrenih in predlaganih projektov proizvodnje utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) med letoma 2021 in 2050, pri […]

Nadaljujte z branjem

UO AAG IZBRAL ZMAGOVALCA ČRNE LISTE ZA LETO 2022

Upravni odbor AAG je na korespondenčni seji, ki je bila v petek 13.12.2022 izbral zmagovalca “ČRNE LISTE 2022”. Po preučitvi vseh dejstev in okoliščin je UO AAG soglasno sprejel sklep, da se razglasi za “zmagovalca” ČRNE LISTE 2022: Policijska postaja Bežigrad, Policijska uprava Ljubljana v okviru Slovenske policije in Ministrstvo za notranje zadeve  RS zaradi  […]

Nadaljujte z branjem

Srečanje okoljevarstvenikov iz obmejnih področij Italije in Slovenije

V soboto 14. januarja so se v XCentru v Novi Gorici srečala nekatera okoljska gibanja iz Slovenije in Italije. Srečanje, prvo te vrste, je udeležencem omogočilo, da so se seznanili z izkušnjami skupin, ki delujejo v korist okolja, predvsem v Novi Gorici in Gorici, ki se pripravljata na Evropsko prestolnico kulture leta 2025. Srečanja, ki […]

Nadaljujte z branjem

Ustavno sodišče zadržalo izvrševanje določenih členov novega Zakona o varstvu okolja, ki se nanašajo na PRO

Avtor: Tamara Starič Petrović – Ustavno sodišče RS (USRS) je v postopku za preizkus pobude družbe Interseroh, zbiranje in predelava odpadnih surovin, d. o. o., Ljubljana, in drugih[1] sprejelo sklep, da se do končne odločitve tega sodišča zadrži izvrševanje tretjega in četrtega odstavka 37. člena, četrtega, petega, šestega, sedmega, osmega, devetega in enajstega odstavka 38. člena, prvega […]

Nadaljujte z branjem

Pravni izzivi nevladnih organizacij, državljani ključni za podnebni boj

Močno podnebno upravljanje pomeni pozivanje vlad k odgovornosti. Institucije EU so se temu izogibale. Novembra so institucije Evropske unije dosegle dogovor o zakonodajni reviziji dveh pomembnih dokumentov podnebnega paketa „Primerni za 55“: uredbe o  porazdelitvi naporov  (ESR) in uredbe o  rabi zemljišč, spremembi rabe zemljišč in gozdarstvu  (LULUCF). Ti predpisi določajo podnebne cilje za države članice v različnih sektorjih, vključno z […]

Nadaljujte z branjem

“Zdrav razum pove, da fekalij ne boš peljal čez pitno vodo”

Predstavniki civilne družbe, stroke in lastniki zemljišč so predstavili ključne dileme, ki že več let spremljajo projekt izgradnje povezovalnega kanala C0 na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Predstavniki civilne družbe, stroke in lastniki zemljišč so v okviru javne razprave o okoljski demokraciji v Sloveniji predstavili ključne dileme, ki že več let spremljajo projekt izgradnje povezovalnega kanala […]

Nadaljujte z branjem

EKO PATRULJA AAG PREGLEDALA USTREZNOST MATELIALOV ZA C0 KANAL

EKO PATRULJA AAG je 23.01.2023 pregledala gradbišče kanala C0 ter ugotovila:   Koliko tako poškodovanih ali bolj poškodovanih cevi so izvajalci del že vgradili v kanalizacijo žal ne bomo vedeli, saj izvajalce del močno “varuje” slovenska policija! V kolikor bo C0 kanal dobil zeleno luč za “obratovanje” bo zaradi poškodovanih cevi takoj pričel onesnaževati Ljubljansko […]

Nadaljujte z branjem

PETICIJA ZA VAROVANJE REKE SORE

Civilna Iniciativa Varuhi Sore je na občino Škofja Loka poslala: “PETICIJA ZA VAROVANJE REKE SORE TER SPREMEMBO NAČRTOVANIH PROTIPOPLAVNIH PROJEKTOV ZA POLJANSKO SORO OD PUŠTALA DO SOTOČJA, SOTOČJA IN SORE VZDOLŽ SORŠKE CESTE” RAZLOG PETICIJE: Pri načrtovanju protipoplavnih ureditev za območje urejanja Poljanske Sore od Puštala do sotočja, sotočja ter Sore vzdolž Sorške ceste smo […]

Nadaljujte z branjem

Melamin bi gradil nadomestno gradnjo v gozdu, na obrobju Nature 2000

Širši slovenski javnosti je znano, se je maja lani na podjetju Melamin d.d. zgodila huda delovna nesreča, v kateri je umrlo 7 ljudi. Po nesreči je del kočevske javnosti zahteval zaustavitev delovanja nevarnega dela Melamina d.d. ali pa preselitev nevarnega dela dejavnosti Melamina d.d. na obrobje mesta. Vodstvo občine Kočevje je tako ustanovilo občinsko komisijo, […]

Nadaljujte z branjem

Upravno sodišče je po dveh letih razodilo v primeru C0 kanala

Upravno sodišče Republike Slovenije, v upravnem sporu je dne 3. januarja 2023 ( razsodbo smo prejeli 26.01.2023), ugodil tožbi ALPE ADRIA GREEN, mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, ki je tožil RS Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, zaradi presoje vpliva na okolje – stranka v postopku, o tožbi zoper sklep Agencije RS za […]

Nadaljujte z branjem

Pripombe AAG na Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040

Alpe Adria Green je v zakonskem roku podal pripombe na Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 Pripombe in dopolnitve: 2. Spremembe v mednarodnem varnostnem okolju RS Potrebno je dodati: 3. Vizija razvoja Slovenske vojske 2040 Potrebno je dodati: 4. Dolgoročni cilji in prioritete razvoja Slovenske vojske Navedeno je: […]

Nadaljujte z branjem

Ob načrtih za tri vetrnice na Košenjaku prebivalce skrbita hrup in zaščita vodnih virov

Okoli 70 občanov se je v sredo udeležilo javne razprave ob razgrnjenem osnutku državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za vetrno elektrarno Ojstrica na Košenjaku. Bližnje prebivalce predvsem skrbijo hrup in vpliv na njihovo zdravje ter varovanje vodnih virov. “Ne želimo biti poskusni zajčki,” je jasna mama treh otrok Tea Lubej. V okviru enomesečne javne […]

Nadaljujte z branjem

SPLETNA PLATHORMA AAG – ZA OKOLJSKO EVROPSKO PRAVO

  Večjezična spletna platforma za okoljsko pravo EU –  Enviromental Applicable Law Online Platform

#skupajsmoAAG #togetherAAG #заједносмоAAG #заедносмеAAG #zajednosmoAAG #insiemesiamoAAG

PRAVOČASNO PLAČAJTE ČLANARINO

Letna članarina za člane znaša 5 EUR (če ne poravnate članarine za tekoče leto, vas štejemo za podpornega člana in nimate pravic iz statuta in bonitet pri morebitnih uslugah AAG); ​Za civilne iniciative in društva znaša članarina od 150 dalje, odvisno od velikosti; ​Upokojenci, Dijaki, študenti in brezposelni ob vpisu plačajo 5 evrov, da naslednja leta ne plačajo članarine, razen, če imajo prihodke nad 850 evrov!

Nadaljujte z branjem→

 #skupajsmoAAG #togetherAAG #заједносмоAAG #заедносмеAAG #zajednosmoAAG #insiemesiamoAAG

ZBORNIK E-NOVIC ALPE ADRIA GREEN – HRAST 2022

E-NOVICE JANUAR 2023 V PDF FORMATU

E-NOVICE HRAST IZDAJA:
 
ALPE ADRIA GREEN  MEDNARODNA ORGANIZACIJA, KI DELUJE V SLOVENIJI V JAVNEM INTERESU NA PODROČJU OKOLJA IN NARAVE
 
NASLOV ZA POŠTO: PREŠERNOVA 26, 4270 JESENICE, SLOVENIJA, EU;
PISARNA: CESTA BORISA KIDRIČA 37C, JESENICE, SLOVENIJA, EU, KI JE ODPRTA TUDI V ČASU PANDEMIJE
 
TEL. ŠT. MOBITEL: 051 311 450, 

E-POŠTA: INFO@ALPEADRIAGREEN.COM
 
SPLETNA STRAN:  https://alpeadriagreen.org/
 
HTTP://INFO630882.WIXSITE.COM/ALPEADRIAGREEN

 https://wordpress.com/view/vsozitjuznaravo.wordpress.com

https://www.aag-okoljskopravoeu.eu/sl/#
 
TTR: SI56 3300 0000 6508 788
 
JANUAR 2023

ARHIV E-NOVIC

Deli novice prijateljem in znancem!
Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: